Marktpartijen in de Energiemarkt
DeEnergieGids.nl
Hoeveel gaat u besparen op energie?

Marktpartijen

De energiemarkt in Nederland bestaat uit de volgende partijen;

Leverancier
Netbeheerder
Programmaverantwoorderlijke
Shipper
Meetbedrijf

Leverancier

Afnemers van elektriciteit en / of gas sluiten een contract voor de levering van energie met een energieleverancier. De leverancier zorgt er vervolgens voor dat er gedurende het contract voldoende energie aanwezig is om aan de verwachte vraag van de afnemer te voldoen. De leverancier is de enige partij die de afnemer zelf vrij kan kiezen. Meer...

Netbeheerder

Een netbeheerder is verantwoordelijk voor het elektriciteitsnetwerk in een bepaalde regio. Op dit moment zijn er 21 regionale netbeheerders waarvan een aantal onder dezelfde organisatie vallen. Tot de taken van een netbeheerder behoren het aanleggen en onderhouden van gas en elektriciteitsnetwerken en het voorzien van vrije toegang tot het netwerk voor alle energieleveranciers. Voor elektriciteit heeft een netbeheerder een aansluitingsplicht voor alle percelen in de regio van de netbeheerder. Voor gas geldt deze aansluitingsplicht niet.

TenneT is de overkoepelende netbeheerder die het landelijke hoogspanningstransportnetwerk van 380 en 220kV beheerd. Meer...

Programmaverantwoordelijke

Een programmaverantwoordelijke (PV) probeert de vraag en aanbod van elektriciteit zo goed mogelijk af te stemmen op het verwachte verbruik van de klanten van een bepaalde leverancier. De hoofdtaak van de PV is er voor te zorgen dat de elektriciteits vraag en aanbod op elk moment van de dag gebalanceerd is zodat er geen onder of overbelasting van het net ontstaat.

Tennet ziet er als verantwoordelijke voor het landelijke hoogspanningsnet op toe dat het elektriciteitsnet landelijk gebalanceerd is. Tennet compenseert onbalans continue door aanpassen van de prijs. Bij te weinig elektriciteit wordt de onbalansprijs verhoogd waardoor het voor producenten winstgevend is noodvermogen in te schakelen of, voor grote elektriciteitsverbruikers, om minder elektriciteit te gebruiken. Dit balanceren kan behoorlijk kostbaar zijn, zeker bij grote afwijkingen, de kosten worden achteraf doorberekend aan de PV’s die de onbalans veroorzaakt hebben.

Elke elektriciteits leverancier moet een PV hebben. Dagelijks wordt aan de hand van het verwachte energie verbruik voor de volgende dag een schatting gemaakt van het totaal verbruik van alle elektriciteitsklanten van een bepaalde leverancier. De leverancier koopt van te voren zo nauwkeurig mogelijk elektriciteit in bij producenten. Dit gebeurd meestal op de Endex waar gehandeld wordt in contracten van een vaste termijn tegen een vaste prijs. Het verschil in verwacht verbruik en ingekocht volume voor een dag wordt door de PV ingekocht (bij een tekort) of verkocht (bij een overschot) op de APX waar gehandeld wordt in hoeveelheden elektriciteit op een bepaald uur van een dag. De prijzen op de APX kunnen behoorlijk fluctueren, het is dus belangrijk dat de leverancier zo nauwkeurig mogelijk inkoopt.

Shipper

De taken van een shipper zijn in grote lijnen gelijk aan die van een programmaverantwoordelijke, maar dan voor gas. In Nederland zijn in totaal zo’n 50 shippers die allemaal een transportcontract hebben met Gas Transport Services (GTS). GTS is, net als Tennet dat is voor het elektriciteitsnet, verantwoordelijk voor de balancering van vraag en aanbod op het gasnet van GasUnie.

Een shipper zorgt ervoor dat op een bepaald entrypunt in het gasnet voldoende gas wordt ingebracht voor de afnemers van een bepaalde leverancier. Dit gas wordt door de leverancier ingekocht. Gas wordt verhandeld op de APX Gas NL beurs.

Meetbedrijf

Een meetbedrijf is verantwoordelijk voor het uitlezen van gas en / of elektriciteitsmeters en het doorgeven van de standen aan de netbeheerders. Het plaatsen en onderhouden van meters behoord ook tot de taken van een meetbedrijf.

Een meetbedrijf kan door een leverancier worden aangewezen om (een deel van) de afnemers van de leverancier te bemeten. Als de leverancier geen meetbedrijf aanwijst dan doet de netbeheerder dit, vaak zal dit dan het meetbedrijf zijn wat onder dezelfde organisatie valt als de netbeheerder.

Voor kleinverbruikers worden de meterstanden meestal jaarlijks opgenomen door een meteropnemer van het meetbedrijf of door het doorgeven van de standen door de afnemer zelf. Voor grootverbruikers wordt de meter maandelijks afgelezen, vaak gebeurd dit elektronisch via telemetrie (per kwartier). Ook bij kleinverbruikers wordt steeds vaker een zogenaamd slimme meter geplaatst waardoor het meetbedrijf op elk gewenst ogenblik een meteropname kan doen

Klik hier om alle Energieprijzen te vergelijken

Deze pagina is het laatst bewerkt op 11-1-2011 om 20:52