Afrekening
DeEnergieGids.nl
Hoeveel gaat u besparen op energie?

De afrekening

Kleinverbruikers van energie ontvangen jaarlijks een afrekening van het energieverbruik over het afgelopen jaar. Maandelijks wordt hierop een voorschot in rekening gebracht. Buiten de jaarlijkse afrekeningen kunnen ook afrekeningen worden opgemaakt als er iets veranderd in het contract van de afnemer (nieuw contract, afrekening van dubbel naar enkeltarief etc.) of fysiek aan de aansluiting (verzwaring, nieuwe meter etc.). Grootverbruikers worden meestal maandelijks afgerekend op het werkelijke verbruik, er worden dan geen voorschotten in rekening gebracht.

Waarom zijn afrekeningen zo ingewikkeld?

Facturen van energiebedrijven blinken over het algemeen niet uit in eenvoud of duidelijkheid. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de overheid afdwingt dat het voor de klant inzichtelijk moet zijn hoe het factuurbedrag is opgebouwd. Hierdoor moeten de afzonderlijke kosten allemaal vermeld worden en kunnen posten niet worden samengevoegd. Daarnaast maakt de overheid het zelf ook niet eenvoudiger met de ingewikkelde belasting heffing, met deels compensatie, over het energieverbruik.

Een van de lastigst te begrijpen onderdelen van een factuur is dan ook de  Regulerende Energie Belasting (REB). Deze belasting wordt geheven per kWh elektriciteit of per m3 gas waarbij het tarief is onderverdeeld in zogenaamde staffels van verbruik in een jaar. Elk kalenderjaar begint het verbruik weer vanaf 0 in de eerste staffel, als de eerste staffel volledig is opgebruikt wordt gestart aan de tweede staffel etc. Vrijwel alle huishoudens blijven binnen de eerste (en duurste) staffel qua verbruik. Om de extra kosten van de energiebelasting deels te compenseren voor gemiddelde huishoudens wordt er een heffingskorting gegeven, deze wordt altijd verrekend met de elektriciteitsrekening.

Met name voor de grotere verbruikers die meerdere staffels doorlopen is de afrekening soms moeilijk te verifieren op juistheid, zeker ook omdat afrekeningen vrijwel nooit op precies 1 januari van een jaar plaats vinden. Er wordt dan een deel afgerekend in het voorgaande en een deel in het huidige jaar. Voor het deel dat in het voorgaande jaar wordt afgerekend moet rekening worden gehouden met het deel dat al is afgerekend. Stel de eerste staffel van elektriciteit is 10.000 kWh, in de afrekening van juli 2010 t/m. juni 2011 is al 12.000 kWh afgerekend waarvan 6.000 kWh in 2011. In de afrekening van juli 2011 t/m. 2012 wordt nog eens 14.000 kWh afgerekend waarvan 7.000 kWh in 2011. Dan is voor 2011 in totaal dus 13.000 kWh in rekening gebracht (de eerste staffel is dus volledig gevuld en rest gaat naar tweede staffel). In het eerste factuur wordt de volle 6.000 kWh afgerekend tegen de eerste staffel, in het tweede factuur wordt de eerste staffel volgemaakt met 4.000 kWh en de overige 3.000 kWh valt in de volgende staffel.

1 of 2 facturen?

Afhankelijk van het contractmodel krijgt de afnemer alleen een afrekening van de leverancier, met daarin zowel de leveranciers als de netwerkkosten, of een rekening van de leverancier en de netbeheerder. De REB wordt in alle gevallen door de leverancier in rekening gebracht en afgedragen aan de belastingdienst. Door de invoering van de capaciteitstariefcode per 1 januari 2009 is het netwerkgedeelte van de afrekening sterk vereenvoudigd. Een aantal posten worden hiermee vervangen door een vast bedrag afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting.

Vanaf 1 april 2013 is het leveranciersmodel contract verplicht voor kleinverbruikers. Bij dit type contract factureert de leverancier zowel het leveranciersdeel als de netkosten en krijgt de afnemer dus nog maar 1 factuur. De in rekening gebrachte netkosten worden door de leverancier afgedragen aan de netbeheerder.

Voorbeeld van een elektriciteitsafrekening.

Klik hier om alle Energieprijzen te vergelijken

Deze pagina is het laatst bewerkt op 14-5-2012 om 12:41