Centraal Aansluitingen Register
DeEnergieGids.nl
Hoeveel gaat u besparen op energie?

Centraal Aansluitingen Register (C-AR)

Om de vrije marktwerking in de energiemarkt te bevorderen is in opdracht van alle netbeheerders door Energie Data Services Nederland (EDSN) een centraal aansluiting register aangelegd, deze zou in eerste instantie al operationeel hebben moeten zijn per 1-juli 2010. Deze planning liep vertraging op door o.a. de val van het kabinet Balkenende IV in februari 2010 waardoor de besluitvorming over de benodigde wetgeving werd vertraagd. Per 26 september 2011 heeft Liander als eerste netbeheerder het systeem in gebruik genomen. De overige netbeheerders zijn inmiddels gevolgd en vanaf januari 2013 is het systeem volledig operationeel. Het C-AR bevat de gegevens van ruim 15 miljoen elektriciteits- en gas aansluitingen.

Een belangrijke doelstelling van het C-AR is de verantwoordelijkheid te leggen waar deze hoort; de energie leverancier is verantwoordelijk voor de juiste administratieve gegevens zodat op de juiste manier kan worden afgerekend. De netbeheerder is alleen verantwoordelijk voor de fysieke gegevens van de aansluiting. Door deze scheiding van verantwoordelijkheden tussen leverancier en netbeheerder zullen minder fouten optreden en de fouten die nog optreden zullen eenvoudiger kunnen worden hersteld. C-AR is het hart van het Nieuwe Markt Model (NMM).

Verbeteringen t.o.v. het huidige systeem

Voor de invoering van C-AR hielden de regionale netbeheerders lokaal in hun eigen systemen de gegevens bij van de gas en elektriciteits aansluitingen in hun verzorgings gebied. In het C-AR worden de specifieke gegevens van elke aansluiting (zowel groot- als kleinverbruik) centraal bijgehouden in een database die wordt beheerd door EDSN. De netbeheerders hebben deze database initieel gevuld en zullen de eigenschappen van de aansluitingen actueel houden. De gegevens die worden opgeslagen zijn de fysieke eigenschappen van de aansluitingen (zoals de aansluitwaarde en indicatie of een aansluiting is afgesloten) en gegevens over welke leverancier, PV/Shipper en meetverantwoordelijke betrokken zijn bij de aansluiting. Daarnaast worden zaken die benodigd zijn voor het op de juiste manier factureren van de aansluiting bijgehouden, daarbij gaat het om zaken als verblijsfunctie (voor bepaling of er heffingskorting moet worden verrekend) en Capaciteits tariefcode (voor de bepaling van het dagtarief voor de netkosten).

Leveranciers kunnen rechtstreeks via deze database (dus zonder tussenkomst van de netbeheerder) specifieke eigenschappen, zoals het wel of niet hebben van een verblijfsfunctie en tenaamstelling, onderhouden. Verder zijn daar ook alle elektronische berichtgeving via het EDSN systeem en de meteropnames inzichtelijk. Voor leveranciers is deze functionaliteit beperkt tot aansluitingen waar ze ook daadwerkelijk leverancier voor zijn.

In het C-AR kan op elk moment slechts 1 leverancier per aansluiting geldig zijn. Conflicten over welke leverancier wanneer een aansluiting heeft beleverd zullen daardoor tot het verleden behoren; in C-AR zal altijd de juiste situatie staan en bij conflicten gelden als enige waarheid.

Door de gecentraliseerde locatie van de data kan het elektronische berichten verkeer tussen de verschillende partijen worden vereenvoudigd waardoor bespaard kan worden op administratieve kosten.

Klik hier om alle Energieprijzen te vergelijken

Deze pagina is het laatst bewerkt op 6-5-2013 om 20:10