Regiotoeslag voor gas
DeEnergieGids.nl
Hoeveel gaat u besparen op energie?

Regiotoeslag gas

Het transport van gas in Nederland wordt verzorgd door de landelijke netbeheerder Gas Transport Services (GTS). Voor het transport rekent GTS een tarief dat afhankelijk is van de afstand t.o.v. van het belangrijkste gaswinpunt in Nederland; Slochteren. Voor het transport bepaald GTS per gas afnamepunt (GOS) een tarief. Er zijn landelijk ca. 300 gas afnamepunten, dit zijn gasontvangstations vanaf waar het gas van de hoofdgasleidingen verder wordt verdeeld over de regionale gasleidingen en vanuit daar weer verder naar de eindafnemers. Hoe verder het gas afnamepunt ligt van Slochteren hoe hoger het in rekening gebrachte transporttarief.

GasTerra brengt de regiotoeslag, die behalve de transportkosten bestaat uit alle andere niet olieprijs afhankelijke kosten, door aan de leveranciers. Voor de eenvoud heeft GasTerra de afnamepunten ingedeeld in 10 regio's over het land waarvoor het tarief een gemiddelde is van het tarief van de afnamepunten die in die regio vallen. De locatie van de eindafnamer is bepalend voor de regio en dus de regiotoeslag. Omdat het gaat om een regio afhankelijke toeslag wordt de regiotoeslag ook wel regiocomponent genoemd. De meeste leveranciers brengen de regiotoeslag 1 op 1 in rekening bij de eindafnemer, dit is echter niet verplicht. Vanwege concurrentie overwegingen (belang bij het werven of behouden van klanten in een bepaalde regio) houden een aantal leveranciers een eigen regiotoeslag aan.

Het gas tarief aanbod van een leverancier is meestal een basisprijs gebasseerd op de regio met de laagste regiotoeslag; Noord Nederland voornamelijk Groningen, Friesland en deels Drenthe, Gelderland, Overijssel en voor een klein stukje Flevoland. Dit wordt vaak aangeduid als Regio 4. Het tarief wordt daar meestal op 0 gesteld (de regiotoeslag van Regio 4 wordt dan bij de basisprijs van het gas opgeteld en afgetrokken van het tarief in de overige regio's). De overige regio's hebben daar boven dus een toeslag, de betreffende regiotoeslag moet dus nog bij de basisprijs worden opgeteld. Het hoogste tarief heeft Zeeland (Regio 2).

Klik hier om alle Energieprijzen te vergelijken

Deze pagina is het laatst bewerkt op 23-5-2010 om 15:19