Stamgegevens van een aansluiting
DeEnergieGids.nl
Hoeveel gaat u besparen op energie?

Stamgegeven van een aansluiting

Bij het overstappen naar een nieuwe energie leverancier worden door de netbeheerder de stamgegevens van de betreffende aansluiting opgeleverd aan de nieuwe leverancier. De stamgegevens worden opgeleverd per aansluiting, gaat het om zowel elektriciteit als gas dan zullen voor beide aansluitingen afzonderlijk stamgegevens worden opgeleverd.

Deze kan mede met die gegevens het periodieke voorschot bepalen voor de klant.
Het opleveren van stamgegevens gebeurd later ook op elk moment dat er stamgegevens veranderen;  De huidige leverancier krijgt dan de stamgegevens opnieuw aangeleverd en kan aan de hand daarvan bepalen of er actie nodig is. Zo zal het in sommige gevallen nodig zijn om tussentijds af te rekenen, b.v. als de aansluiting is verzwaard of de elektriciteitsmeter is omgezet van enkel naar dubbel tarief (of andersom).

In de praktijk zullen de stamgegevens van de meeste aansluitingen eens per jaar veranderen omdat hierin ook het standaard jaarverbruik is opgenomen. Bij de meteropname wordt aan de hand van het actuele verbruik een nieuw standaard jaarverbruik berekend door de netbeheerder.

Aangeleverde stamgegevens

Een overzicht van de belangrijkste gegevens die onderdeel uitmaken van de stamgegevens;

De datum vanaf wanneer de nieuwe gegevens geldig worden

De manier van opname
Hierin wordt aangegeven wat voor type meter er aanwezig is en de frequentie van uitlezen. De mogelijkheden zijn; Continu bemeten, Onbemeten, Jaarlijks aflezen, Maandelijks aflezen, Slimme meter (op verzoek uit te lezen).

Het profiel van de aansluiting
Het profiel geeft globaal weer wat de verwachte verdeling is van het verbruik over de dag. Uit het profiel kan ook (in geval van elektriciteitsaansluiting) worden afgeleid of de meter enkel of dubbel tarief is en of er sprake is van nacht of avond tarief (bij dubbel tarief).

Het afrekenmoment
De maand waarin normaal gesproken de jaarafrekening plaatsvind.

Het netgebied waarin de aansluiting zich bevind

Dit is belangrijk voor gas aansluitingen. Het netgebied waarin de gas aansluiting zich bevind bepaald in welke regio deze zich bevind. De regio bepaald de regio toeslag, een vergoeding per verbruikte m3 gas. De hoogte van de regio toeslag is afhankelijk van de afstand t.o.v. het belangrijkste gaswinpunt in Nederland; Slochteren.

Verblijfsfunctie
De verblijfsfunctie zoals deze is geregistreerd bij de netbeheerder (de leverancier is verantwoordelijk voor de juiste gegevens). De verblijfsfunctie bepaald of een aansluiting in aanmerking komt voor de heffingskorting ter compensatie van de regulerende energiebelasting (REB) en voor welk bedrag.

De meetverantwoordelijke
Het meetbedrijf dat verantwoordelijk is voor het uitlezen van de meter.

De programma verantwoordelijke (elektriciteit) / shipper (gas)
De programmaverantwoordelijke (PV) probeert de vraag en aanbod van elektriciteit zo goed mogelijk af te stemmen op het verwachte verbruik van de klanten van een bepaalde leverancier. De shipper zorgt ervoor dat op een bepaald entrypunt in het gasnet voldoende gas wordt ingebracht voor de afnemers van een bepaalde leverancier.

De Capaciteitstarief code
Code die door de netbeheerder wordt toegewezen aan een aansluiting om daarmee de netkosten te kunnen afrekenen. De leverancier heeft deze code nodig als de aansluiting volgens leveranciersmodel is geswitcht (de netkosten worden door de leverancier bij de afnemer in rekening gebracht en later door de netbeheerder bij de leverancier gefactureerd). De code bepaald welk dagtarief de leverancier bij de afnemer in rekening moet brengen en moet afdragen aan de netbeheerder.

Fysieke capaciteit
De aansluitwaarde van de aansluiting. Dit bepaald hoeveel elektriciteit of gas er per tijdseenheid maximaal kan worden afgenomen.

Verbruikstype
Groot- of kleinverbruik.

Fysieke status
Hier wordt de actuele technische status van een aansluiting weergegeven. De mogelijke waarden zijn; in aanleg, in bedrijf (IBD), uit bedrijf (UBD), gesloopt (SLP).

Het standaard jaarverbruik
Het verwachte verbruik voor het lopende jaar gebaseerd op het historische verbruik van de aansluiting.

Klik hier om alle Energieprijzen te vergelijken

Deze pagina is het laatst bewerkt op 31-3-2016 om 12:50