Switchproces
DeEnergieGids.nl
Hoeveel gaat u besparen op energie?

Overstappen naar een nieuwe leverancier

Jaarlijks stappen in Nederland ca. 10 tot 11% van de huishoudens (tussen de 750 en 850 duizend) over naar een nieuwe energieleverancier, in de meeste gevallen met zowel elektriciteit als gas. Een deel van deze huishoudens zoekt zelf actief naar de beste aanbieding tegen de tijd dat het energie contract afloopt. Vaak zijn dit ook mensen die al meerdere malen van energieleverancier zijn veranderd. Doordat een groot deel van de overstappers behoort tot de frequente overstappers is het aantal huishoudens dat sinds de privatisering minimaal 1 keer is overgestapt van energieleverancier relatief klein, naar schatting (van DeEnergieGids.nl) minder dan 40%. Hierbij is geen rekening gehouden met de huishoudens die van energieleverancier veranderen door een verhuizing.

Er wordt veel gestunt met tarieven en welkomskado's waardoor het lucratief kan zijn om over te stappen. Het is echter wel belangrijk om tegen het einde van het energiecontract te kijken of de tarieven bij de automatische verlenging van het contract nog steeds voordelig zijn. Vaak is het voordeliger om dan weer actief op zoek te gaan naar een nieuwe energie aanbieding of in elk geval een nieuw vaste prijs contract te tekenen bij de huidige leverancier.

Loont overstapen van energieleverancier?

Door het overstappen naar een andere energieleverancier, of soms zelf naar een ander contract bij dezelfde energieleverancier, is vaak eenvoudig honderden euro's per jaar te besparen. Een aantal nieuwkomers in de energiemarkt proberen met voordelige tarieven marktaandeel af te snoepen van de grote energiebedrijven. Bij vergelijkingsites wordt veel tegen elkaar opgeboden met betere tarieven of welkomskado's. De bestaande klanten worden hierbij meestal "vergeten" en blijven de hogere tarieven betalen. Ook eenmaal overgestapte klanten krijgen na afloop van het voordelige contract waarmee ze gelokt zijn vaak te maken met hogere tarieven. Er kan dus gesteld worden dat (regelmatig) overstappen loont, sterker nog; door niet over te stappen betaalt u mee aan de voordelen van klanten die wel overstappen.

Toch zijn veel mensen huiverig om over te stappen naar een andere energie leverancier; Hoewel bijna 40% van de Nederlanders denkt om over te stappen, en daarmee gemiddeld 400 euro per jaar zou kunnen besparen, doet slechts de helft daarvan dat ook werkelijk. Dit komt grotendeels door de vele klachten van mensen die bij het begin van de privatisering zijn overgestapt en daarbij soms grote problemen ondervonden; ze betaalden dubbel bij zowel oude als nieuwe leverancier, afrekeningen werden niet op tijd gemaakt of waren onjuist, afrekeningen waren onbegrijpelijk, verkeerde aansluitingen werden overgezet etc. Deze problemen werden veroorzaakt doordat de systemen van de energiebedrijven (zowel de oude als de nieuwe) niet waren ingericht op de nieuwe situatie waarbij klanten vrij zijn een energieleverancier te kiezen en waarbij het netwerk gescheiden moet zijn van de levering. In de jaren na de privatisering zijn de systemen aangepast en uitgebreid, de communicatie tussen alle betrokken partijen is geautomatiseerd en met de invoer van de capaciteitstariefcode is ook het netwerk deel van de facturen meer inzichtelijk en minder foutgevoelig.

Tegenwoordig is het overstappen naar een nieuwe energieleverancier een routine handeling die grotendeels geautomatiseerd verloopt, de kans op fouten is daarbij klein en eventuele fouten kunnen meestal eenvoudig worden rechtgezet. De angst dat er iets verkeerd gaat bij de overstap naar een nieuwe energieleverancier is daarom niet meer gegrond.

Het Switch proces

Het overstappen naar een andere leverancier wordt ook wel switchen genoemd. Het switchen is een administratieve handeling, er hoeft daarvoor niets fysiek aan de te switchen aansluiting te gebeuren.

Om aansluitingen uniek te kunnen identificeren hebben alle aansluitingen een uniek 18 cijferig nummer gekregen, de EAN code. De EAN code van de meeste aansluitingen in Nederland kan worden opgezocht in het EAN Code boek

Overzicht van een switch naar een nieuwe leverancier;

 • De klant tekent een contract bij zijn nieuwe leverancier.
 • De nieuwe leverancier zal in het centrale contracten register, ook wel Contract Controle Protocol (CCP) genoemd nakijken of de klant nog een lopend contract bij zijn oude leverancier, of mogelijk een toekomstig contract bij een andere leverancier heeft. Via CCP krijgt de nieuwe leverancier de datum door waarop een nieuw contract zou kunnen starten en de uiterlijke datum voor het opzeggen van het huidige contract.
  Als de datum waarop het contract kan starten niet te ver in de toekomst ligt kan het huidige contract bij de oude leverancier worden opgezegd. Dit gebeurt via een elektronisch bericht aan CCP. De oude leverancier ontvangt dit bericht en zal dit beschouwen als een geldige opzegging (contract wordt dus niet automatisch verlengd).

  Niet alle energieleveranciers zijn al lid van CCP. Dit houdt in dat deze leveranciers niet gehouden zijn aan het controleren van bestaande contracten, ook leveren zij geen gegevens over hun contracten aan bij CCP. Hierdoor is het voor andere leveranciers ook niet mogelijk om rekening te houden met eventueel lopende contracten van niet deelnemende leveranciers.
  De klant blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor getekende contracten, let dus altijd op geen contractbreuk te plegen daar hiervoor soms forse boetes in rekening worden gebracht.
 • De werkelijke switch wordt gemaakt door een elektronisch bericht via het switchsysteem van Energie Data Services Nederland (EDSN). Dit bericht wordt doorgegeven aan de netbeheerder die vrijwel altijd de switch zal doorvoeren in zijn systeem. Een switch zal alleen worden afgewezen als de gegevens niet overeenkomen met de gegevens in het aansluitregister, de aansluiting niet actief is (afgesloten of nog niet aangesloten bij b.v. nieuwbouw) of de aansluiting geblokkeerd is tegen switch. Een switch kan dus nooit worden afgewezen vanwege een lopend contract, de netbeheerder heeft geen inzicht in de contracten administratie van leveranciers.
 • Een bevestiging van de switch wordt elektronisch doorgegeven via EDSN aan de nieuwe leverancier, de oude leverancier krijgt het bericht dat de aansluiting is uitgeswitcht. De oude leverancier heeft dus geen enkele manier om de switch tegen te houden, de enige die dat kan doen is de netbeheerder.
 • Als een switch is doorgevoerd geeft de netbeheerder ook de stamgegevens van de aansluiting door. Deze gegevens bevatten informatie over het standaard jaarverbruik, profiel, aansluitwaarde etc. De nieuwe leverancier zal deze gegevens gebruiken om voor de aansluiting een voorschot te berekenen en daarvoor ook elektriciteit / gas in te kopen voor de duur van het contract.
 • De oude leverancier zal moeten afrekenen en heeft hiervoor eindstanden nodig. De nieuwe leverancier zal ook moeten weten op welke standen afgerekend moet worden. De standen worden door de netbeheerder via EDSN aan zowel de oude als de nieuwe leverancier doorgegeven.
  Het bepalen van de standen kan gebeuren door het doorgeven van de eindstanden door de klant aan de nieuwe leverancier. De standen moeten vervolgens binnen 3 werkdagen na de switchdatum aan de netbeheerder worden doorgegeven. De netbeheerder zal in de meeste gevallen deze standen overnemen maar kan daar ook van afwijken.
  Als de standen niet worden doorgegeven zal de netbeheerder een schatting maken of in sommige gevallen een meteropnemer sturen om de stand op te nemen.

 

Klik hier om alle Energieprijzen te vergelijken

Deze pagina is het laatst bewerkt op 6-5-2013 om 18:30