Smart Grids
DeEnergieGids.nl
Hoeveel gaat u besparen op energie?

Smart grids – intelligente energie netten

Het huidige energienet is niet ingericht op de nieuwe situatie waarbij steeds meer energie op piekmomenten gevraagd wordt en gelijktijdig ook energie decentraal wordt opgewekt. Probleem in met name het elektriciteitsnet is dat de vraag en aanbod op elk moment sterk kunnen fluctueren. Dit probleem zal in de toekomst alleen maar groter worden door de populariteit van decentrale energieopwekking van nieuwe niet constante energie bronnen.

Voorbeelden hiervan zijn zonne-energie op daken van woonhuizen of op grotere schaal wind energie met windmolen parken.

Smart grids is een term die gebruikt wordt voor technologieën die kunnen helpen om het energienet intelligenter te laten worden en daarmee vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Een Smart grid is een energienet met daar aan toegevoegd meet- en regelsystemen die helpen om dat doel te bereiken. Een grote stap in het realiseren van smart grids is de uitrol van slimme energiemeters. Met slimme meters kan vrijwel realtime het verbruik en aanbod worden gemeten op een bepaald punt in het energienet.

Vraag en aanbod afstemmen

In tegenstelling tot bij gas is het met elektriciteit (nog) niet mogelijk om de energie op grote schaal economisch verantwoord op te slaan. Het is dan ook niet mogelijk om elektriciteit in perioden van overschot op te slaan om later te gebruiken in perioden van schaarste.

In de huidige situatie wordt, als er overschot dreigt aan energie, opwekcapaciteit uitgeschakeld en bij een dreigend tekort juist bijgeschakeld. Dit is echter zeer kostbaar en vaak ook niet op korte termijn te regelen. Het op en afregelen van een conventionele kolencentrale kost veel tijd en doordat dan niet meer optimaal gebruik gemaakt wordt van de maximale capaciteit zal de energieprijs toenemen. Er zal immers reserve capaciteit achter de hand moeten worden gehouden om bij te schakelen in tijd van schaarste, de centrale zal dus vrijwel nooit op de maximale capaciteit draaien.

De beste optie om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen is het afstemmen van de vraag die niet tijdsgebonden is aan de perioden van overschot. Een voorbeeld daarvan is het opladen van elektrische auto’s op momenten dat er energie overschot is door b.v. veel productie van zonne-energie op een bepaald tijdstip. Het is zelfs denkbaar dat die opgeladen elektrische auto's hun opgeslagen elektriciteit op een later tijdstip weer (deels) terug leveren aan het net. Op die manier ontstaan er decentrale energiebuffers in het elektriciteitsnet en kunnen de partijen die deze capaciteit beschikbaar stellen profiteren van prijsverschillen van elektriciteit op verschillende tijdstippen. Elektrische auto's zouden daarmee een actieve rol kunnen gaan spelen in Smart Grids en het maximaal toelaatbare aandeel van fluctuerende energiebronnen (zon, wind) in de totale energieproductie kunnen vergroten.

Uitstellen verbruik of productie

Ook kunnen afnemers waarvan het moment van verbruik niet precies op een bepaald tijdstip hoeft te gebeuren het verbruik uitstellen tot een tijdstip waarop er voldoende energie beschikbaar is. In de glastuinbouw wordt met warmtekrachtkoppeling (WKK) nu al ca. 10% van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland opgewekt. Een groot deel hiervan kan worden geproduceerd op tijdstippen waarop schaarste is van andere niet constante energiebronnen. Op kleinere schaal kan dit worden gedaan met b.v. een diepvries in een woonhuis of de warmwater boiler, het zal veelal geen probleem zijn om het inschakelen korte tijd, bv. een half uur, uit te stellen. Er kan zelfs gedacht worden aan een systeem waarbij de afnemer wordt beloond met een lagere energieprijs als verbruik op piekmomenten wordt uitgesteld.

In geval van ernstige energieschaarste kan in het uiterste geval besloten worden om aansluitingen die voorzien zijn van slimme meters af te sluiten. Of in elk geval de maximale capaciteit daarvan te beperken waardoor er nog wel energie is voor noodzakelijk verbruik (diepvries, verlichting etc.) maar niet meer voor verbruik wat uitgesteld kan worden (wasmachine, stofzuiger, airco etc.).


 

Klik hier om alle Energieprijzen te vergelijken

Deze pagina is het laatst bewerkt op 17-8-2013 om 14:02