Waarop te letten bij de overstap naar een energieleverancier
DeEnergieGids.nl
Hoeveel gaat u besparen op energie?

Waarop letten bij een nieuw energiecontract?

Om een goede keuze te kunnen maken voor een nieuw contract bij een energieleverancier voor uw situatie zijn er een aantal punten waar u zeker over moet nadenken;

1 - Totaal tarief

Voor de meeste mensen is een zo laag mogelijke energie afrekening het belangrijkste selectie criterium om een een energie aanbieding te kiezen. Vergelijk altijd op het totaal tarief bij uw verwachte verbruik, leveranciers geven soms energietarieven met en soms zonder Regulerende Energie Belasting (REB) weer. Voor gas geldt daarnaast nog dat er per regio een regiotoeslag geldt afhankelijk van de afstand tot het gaswinpunt in Slochteren, deze regiotoeslag kan per energie leverancier verschillen.

Het vastrecht wordt door energieleveranciers vaak gebruikt om te kunnen adverteren met lage energieprijzen. Het verbruikstarief kan dan een stuk lager zijn maar door het vastrecht is er een omslagpunt boven welk verbruik de totale kostprijs voordeliger is. Schat dus in of uw verbruik hoog genoeg is om over het omslagpunt, waarbij het hogere vastrecht wordt gecompenseerd door het lagere verbruikstarief, te komen. Ga niet uit van de gemiddelde voorbeeld verbruiken die bij een vergelijk al automatisch vooraf worden ingevuld.

Wees er bij het vergelijken altijd zeker van dat alle kosten in de totaal prijs worden meegerekend. Let ook altijd op eenmalige kado's of teken bonussen, vaak betaald u dit deels terug door hogere tarieven. Bereken dan ook altijd de totaal prijs over de volledige looptijd, laat u niet te snel verleiden door een eenmalige bonus, en daardoor lage energierekening het eerste jaar, op een contract van meerdere jaren. De kosten zullen in het eerste jaar lager zijn maar kunnen, in de volgende jaren als de bonus wegvalt, tegenvallen. Daarnaast worden kado's vaak vermeld met een adviesprijs die hoger ligt dan waarvoor u het product zelf zou kunnen kopen. Uiteraard moet u zich ook bedenken of u het geboden kado echt wel zo graag wilt hebben.

Het is zeer lastig om aanbiedingen van verschillende energieleveranciers met elkaar te vergelijken daarvoor zijn de online energie vergelijk sites onmisbaar. U zult daar een overzicht krijgen van de totale jaarkosten van energiecontracten berekend met dezelfde uitgangspunten. Eventuele bonussen zullen gelijkelijk over de gehele looptijd worden verdeeld om zo een eerlijk vergelijk te geven. Voordat u gaat vergelijken is het belangrijk om zo nauwkeurig mogelijk in te schatten wat uw energie verbruik ongeveer zal zijn, het advies van alle energieprijs vergelijkers is immers gebaseerd  op dit verbruik.

2 - Vast of Variabel tarief

Bij een variabel tarief kan het tarief gedurende de looptijd periodiek worden aangepast, bij een vast tarief contract staat het tarief voor de gehele looptijd vast. Meestal ligt het vaste tarief hoger dan het variabele tarief. De reden daarvoor is dat de leverancier voor langere tijd een bepaald tarief moet garanderen. De leverancier zal daarom een risico opslag rekenen voor de (onzekere) prijsontwikkeling of alvast energie moeten inkopen voor de looptijd van het contract. Bij een variabel tarief wordt het risico bij de klant gelegd. Overigens geldt het vaste tarief alleen voor de zuivere energiekosten, belasting verhogingen worden wel doorberekend.

3 - Looptijd

Leveranciers hebben over het algemeen liever langlopende contracten (3 of zelfs 5 jaar). Bij langlopende contracten kunnen de wervingskosten over een langere periode worden afgeschreven, kan efficiënter worden ingekocht en is de ontwikkeling van het aantal klanten en de omzet evenwichtiger.
Vaak gelden bij langere looptijden wel hogere tarieven daar energie voor langere periode vooruit moet worden ingekocht met de daarbij horende onzekerheid over de prijsontwikkeling.
Voor de klant zit het voordeel bij een langlopend contract met vast tarief er in dat hij voor langere tijd zeker is van een bepaalde prijs en gedurende de looptijd niet meer hoeft op te letten wat de prijsontwikkeling is. Ook geeft een leverancier vaak een welkomsbonus die hoger is naar mate de looptijd langer is.

Het is overigens wel mogelijke om langlopende contracten op te zeggen, afhankelijk van de nog resterende looptijd rekend de leverancier dan een boete voor contractbreuk (ongeveer 50 euro per jaar of deel daarvan, per product). Het kan soms (als energieprijzen veel zijn gedaald sinds het aangaan van het contract) voordeliger zijn contractbreuk te plegen en de boete te betalen dan om de resterende looptijd van het contract uit te zitten.

Let op met het aangaan van variabele tarief contracten met een lange looptijd, de ontwikkeling van de tarieven die u zult betalen is moeilijk te voorspellen terwijl u niet de mogelijk heeft om (zonder boete) over te stappen naar een andere leverancier.

4 - Herkomst stroom

De keuze voor de manier van opwekken is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Voor de uiteindelijke levering maakt dit niets uit, iedereen krijgt dezelfde stroom. De totale mix van stroom zal uiteindelijk iets groener worden als meer mensen voor groene stroom kiezen. Ruwweg kan op dit moment gekozen worden tussen grijze stroom (opgewekt voornamelijk met gas en kolen), groene stroom (vaak waterkracht) of kernenergie (Atoomstroom.nl).

Binnen groene stroom moet onderscheid gemaakt worden naar de manier waarop de groene stroom wordt opgewekt. De goedkoopste groene stroom wordt opgewekt met waterkracht of biomassa, windkracht of zonne-energie is aanmerkelijk duurder maar ook minder mileu belastend.

Veel leveranciers bieden 'groen voor grijs' aan waarbij de prijs voor groene stroom gelijk is aan de prijs van grijze stroom.

5 - Huidig contract

Mogelijk heeft u op dit moment een lopend contract bij uw huidige energieleverancier. In dat geval is het verstandig na te gaan of u vrij bent om het contract te beëindigen. De meeste energieleveranciers zijn aangesloten bij het Contract Einde Register (CER), dat houdt in dat zij voordat ze een aansluiting gaan switchen nagaan of er lopende contracten zijn en die zo nodig voor u opzeggen. Niet alle leveranciers zijn echter aangesloten bij het CER, in dat geval bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste datum waarop uw nieuwe contract dient in te gaan. Overigens kan het soms voordelig zijn om contractbreuk te plegen om zo een goedkoper contract elders te kunnen sluiten, de maximale boete om een contract voortijdig te beëindigen is voor particuliere klanten gemaximeerd. Daarnaast bieden sommige leveranciers aan deze boete voor u te betalen. Het is echter wel belangrijk om het contract in dat geval wel op te zeggen om zo te voorkomen dat uw huidige energie leverancier u weer automatisch terugswitcht nadat uw aansluiting is overgezet naar uw nieuwe leverancier. Dit kan een hoop extra rompslomp veroorzaken en problemen met de eindafrekening van uw huidige leverancier.

6 - Verrekening en vergoeding voor teruggeleverde energie

Nu steeds meer mensen zelf energie opwekken (vaak met zonnepanelen), of er over nadenken dit in de toekomst te gaan doen, is het ook van belang hoe de energieleverancier hiermee omgaat. Teruggeleverde energie zal vrijwel altijd worden verrekend met perioden waarop meer energie wordt gebruikt dan opgewekt. Soms wordt er aan dit zogenaamde salderen wel een maximale hoeveelheid per jaar gesteld. Als er meer wordt teruggeleverd dan verbruikt wordt vaak maar een hele lage prijs vergoed, minder dan u betaald voor uw verbruik (soms zelfs 0).

7 - Overige afwegingen

Behalve bovenstaande meetbare punten spelen er natuurlijk nog zaken zoals betrouwbaarheid en klantenservice van de energieleverancier mee in uw keuze van. De Directie Toezicht energie houdt o.a. toezicht op hoe goed energieleveranciers hun administratieve processen op orde hebben. Elk kwartaal wordt een scorekaart met gepubliceerd met de resultaten op verschillende punten per energieleverancier.

Mocht u toch spijt krijgen van uw overstap; u heeft een bedenktijd van 7 werkdagen om nog van het contract af te zien. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat u van de energieleverancier een bevestiging van uw contract heeft ontvangen.

 

 

Klik hier om alle Energieprijzen te vergelijken

Deze pagina is het laatst bewerkt op 17-5-2012 om 18:05