Energie Data Services Nederland (EDSN)

Energie Data Services Nederland (EDSN) is op 6 juli 2001 door Essent en Eneco opgericht als stichting EnergieClearinghouse (ECH). ECH is opgericht met het oog op het grote aantal klanten dat verwacht werd te zullen overstappen naar een andere energie leverancier na de liberalisering van de energiemarkt. De doelstelling van de stichting is het standaardiseren en vereenvoudigen van de informatieoverdracht tussen de verschillende marktpartijen binnen de energiemarkt.

In 2007 fuseerde ECH met B’con en EBO en werd de naam veranderd in Energie Data Services Nederland (EDSN).

Voordat ECH werd opgericht bestond er al een systeem genaamd Edine (Electronic Data Interchange Nederlandse Energiesector) voor een rechtstreekse communicatie tussen de marktpartijen. Dit systeem is gedateerd en heeft zijn beperkingen en wordt inmiddels nauwelijks nog gebruikt.

Onafhankelijke stichting

EDSN is een onafhankelijke stichting. De deelnemers (inmiddels bijna alle marktpartijen) hebben geen directe zeggenschap. De databases zijn niet toegankelijk anders dan via elektronische berichten. De reden hiervoor is de concurrentie gevoeligheid van de informatie in de databases.

EDSN monitort of de deelnemers geen onterechte opvragingen in de systemen doen. Zo mag een leverancier als voorbereiding op een overstap een aantal gegevens opvragen van een aansluiting die nog geen klant is. EDSN houdt bij hoeveel van deze opvragingen ook daadwerkelijk tot een overstap naar deze leverancier te herleiden is. Is dat percentage lager dan het marktgemiddelde dan moet de leverancier daar uitleg over kunnen geven. In het uiterste geval kan de leverancier dan (tijdelijk) de toegang tot de systemen worden ontzegd. Opvragen van gegevens over grote aantallen aansluitingen met het doel daar een marketing campagne op te houden zou direct opvallen.

Het elektronische berichtenverkeer

Het systeem van EDSN werd primair opgezet voor het afhandelen van het switchverkeer. De marktpartijen communiceren via elektronische berichten met het systeem van EDSN dat de berichten weer doorzet aan de belanghebbende partijen. Hiervoor werden berichten gedefinieerd die qua opbouw compatibel waren met de Edine berichten. In volgende releases van het berichtenverkeer werden (vaak door voortschrijdend inzicht) hieraan meer informatievelden toegevoegd. Ook werden berichten uit elkaar gehaald om zo de processen eenvoudiger te laten verlopen. Het is nog steeds mogelijk om met Edine via het EDSN systeem te communiceren maar de voordelen van het gebruik van EDSN berichten zijn op dit moment zo groot dat daar nog maar door enkele kleinere partijen gebruik van wordt gemaakt.

Inmiddels verloopt ruim 98% van het elektronisch berichten verkeer via EDSN. Het systeem van EDSN kan de volledige informatieoverdracht die nodig is voor het switch- en verhuis-proces af handelen. Er worden zo’n 100.000 switchverzoeken en ruim 110.000 verhuizingen per maand afgehandeld. Daarnaast worden ook o.a. de meetgegevens (bijv. periodieke meteropnames) en stamgegevens doorgegeven aan de belanghebbende partijen. In totaal verwerkt EDSN ruim 100 miljoen berichten per jaar. Deze berichten zijn vaak onderdeel van een berichten keten.

Het berichtenverkeer verloopt nooit rechtstreeks tussen de marktpartijen maar altijd via EDSN. Die zorgt ervoor dat de berichten worden doorgezet naar de juiste partij(en). Doordat alle berichten via EDSN lopen is bij eventuele conflicten door de betrokken marktpartijen altijd te achterhalen welke partij welk bericht op welk tijdstip en met welke inhoud heeft verstuurd.

Andere services verzorgd door EDSN

Als aanvulling op het switch systeem worden door EDSN andere services aangeboden. Voorbeelden daarvan zijn;
• Het Centraal aansluitregister (C-AR) waarin van alle aansluitingen de fysieke en administratieve eigenschappen (o.a. wie de leverancier is) worden bijgehouden.
• Het Calgos boek. Hiermee kan de calorische correctie van gas worden berekend per gas overslag station (pseudo GOS).
• Het Contract Einde Register (CER) waarmee deelnemende leveranciers de contracten van hun klanten kunnen aanmelden en kunnen nagaan of nieuwe klanten mogelijk nog contracten hebben lopen bij andere leveranciers. Dit systeem is opgericht om tegen te gaan dat mensen onbedoeld dubbele contracten afsluiten.
• Toegankelijkheid Meetregister (TMR) waarin alle meter opnames van de afgelopen jaren per aansluiting worden opgeslagen. Deze opname historie kan helpen conflicten over onjuiste standen op te lossen en nieuwe meterstanden te valideren op waarschijnlijkheid.