Stroometiket
DeEnergieGids.nl
Hoeveel gaat u besparen op energie?

Het Stroometiket

Elektriciteit kan op verschillende manieren worden opgewekt waarbij er een groot verschil kan zijn in de consequenties voor het milieu. Energieleveranciers kopen elektriciteit in, en/of produceren deze zelf. Meestal worden verschillende bronnen gebruikt bij de productie van elektriciteit waardoor de elektriciteit als het ware uit een mix van verschillende soorten energie bronnen bestaat. Een energieleverancier biedt soms meerdere producten aan met verschillende samenstelling (grijs, groen, volledig waterkracht etc).

Om de milieu consequenties van verschillende elektriciteits aanbiedingen met elkaar te kunnen vergelijken moeten energieleveranciers sinds 2005 aangeven met welke bronnen de  elektriciteit die ze aanbieden is opgewekt. Om dit te doen wordt er een stroometiket bij elk elektriciteits product gemaakt waaruit de brandstofmix wordt beschreven. Dit stroometiket moet ieder jaar voor 1 april worden toegestuurd aan alle energie afnemers.
In een stroometiket staat beschreven hoeveel procent van de gebruikte bronnen conventioneel / grijs is en hoeveel groen / hernieuwbaar. Daarnaast wordt aangegeven hoeveel CO2 en kernafval per kWh elektriciteit wordt geproduceerd.

Conventionele grijze energiebronnen

  • Kolen
  • Gas
  • Kernenergie
  • Overig grijs

Groene hernieuwbare energiebronnen

  • Windenergie - Bewegingsenergie van lucht
  • Zonne energie - Omzetten van licht of warmte van de zon
  • Waterkracht - Hoogteverschil of stroomsnelheid van water
  • Biomassa - verbranden van plantaardig en/of dierlijk afvalstoffen
  • Overig groen

Het stroometiket wordt door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gecontroleerd op juistheid.

Hoe groen is groen?

Groene stroom kan opgewekt worden uit verschillende energiebronnen waarbij de ene minder belastend is voor het milieu dan de ander. Zo is zonne energie minder belastend dan waterkracht omdat daarvoor vaak stuwdamen en kunstmatige meren moeten worden aangelegd. Windenergie veroorzaakt naast horizonvervuiling ook veel slachtoffers onder vogels. Zonne energie is de minst belastende energiebron maar de kostprijs van zonne energie ligt veel hoger dan bv. waterkracht. Hierdoor is het voor de energie leverancier voordeliger om groene energie uit waterkracht aan te bieden. Een nadeel van zowel zonne- als windenergie is het niet constant aanwezig zijn van de energie en de fluctuaties in het aanbod. Dit is ook een reden waarom deze twee energiebronnen nooit een groot deel van de energieproductie zullen kunnen uitmaken; om de productie van elektriciteit af te stemmen op de vraag is het nodig elektriciteit uit niet te regelen bronnen bij te regelen met een goed regelbare energiebron. Gas ligt daarvoor het meeste voor de hand omdat de elektriciteits productie daarmee vrij snel kan worden aangepast. Consequentie daarvan is dat er gas centrales nodig zijn die het grootste deel van de tijd niet op hun maximale capaciteit zullen draaien. De efficientie van een gas centrale wordt daarmee negatief beinvloed.

Klik hier om alle Energieprijzen te vergelijken

Deze pagina is het laatst bewerkt op 29-9-2010 om 16:13