fbpx

Afbouw salderingsregeling

Einde salderingsregeling

Zoals al enige tijd bekend is zal de lucratieve salderingsregeling voor opgewekte energie met zonnepanelen worden vervangen door een nieuwe regeling. Nu is ook bekend gemaakt hoe de overgangsregeling er uit gaat zien. In een periode van 7 jaar vanaf 2023 wordt het deel van de energie dat gesaldeerd mag worden geleidelijk terug gebracht naar 0.

Eerder werd al bekend gemaakt dat tot 2023 de oude salderingsregeling van kracht blijft. Nu is ook duidelijk hoe daarna deze regeling geleidelijk wordt afgebouwd. Vanaf 2023 mag tot 2030 elk jaar 9% minder elektriciteit gesaldeerd worden. De hoeveelheid energie die niet meer gesaldeerd mag worden gaat dan vallen onder de nieuwe regeling. Na 2030 vervalt de salderingsregeling geheel.

Wat is salderen?

De elektriciteitsprijs die je afrekent bij de leverancier bestaat voor een groot deel uit energiebelastingen. Op elke kWh elektriciteit die je uit het energie netwerk opneemt betaal je in 2020 in totaal 15,125 cent aan energiebelastingen. De werkelijke kale energieprijs zonder belastingen is slechts zo’n 5 a 6 cent.

Als je met bijvoorbeeld zonnepanelen energie opwekt kun je dat direct verbruiken. Over de energie die je verbruikt op hetzelfde moment als je deze opwekt hoeft geen energie belasting te worden betaald. Deze energie blijft binnen de elektriciteitsnetwerk thuis en wordt niet gemeten door de elektriciteitsmeter.

Het grootste hoeveelheid van de opgewekte energie zul je waarschijnlijk niet direct gebruiken. Je kunt deze dan terug leveren aan het elektriciteitsnet. De meeste energie leveranciers geven je daarvoor een vergoeding die gelijk is aan de kale energieprijs (5 a 6 cent). Op een later moment kun je de aan het net geleverde energie weer opnemen. Je betaald dan de kale energie prijs plus de energie belastingen.

Om zonnepanelen te stimuleren is de salderingsregeling bedacht. Hiermee betaal je geen energie belastingen over de hoeveelheid energie die je gebruikt maar ook zelf hebt opgewekt. Hierdoor levert een kWh opgewekte zonne-energie geen 5 a 6 cent op maar ca. 20 a 21 cent.

Waarom een nieuwe regeling?

Toen de regeling bedacht werd waren zonnepanelen veel duurder dan nu. De opbrengst van de salderingsregeling was toen redelijk maar niet echt heel ruim.

In de loop van de tijd zijn de kosten van de aanschaf van zonnepanelen sterk omlaag gegaan. Gelijktijdig is de hoeveelheid opgewekte energie per installatie juist sterk omhoog gegaan. Per geinvesteerde euro is de hoeveelheid opgewekte energie vanaf 2004 met een factor 4 tot 5 toegenomen.

Door de sterk afgenomen kosten per opgewekte kWh is de opbrengst van 20 a 21 cent per kWh is wel erg lucratief geworden. De verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar voordeliger gaat worden voor nieuwere installaties.

Dit gaat ten koste van de opbrengsten van de energiebelastingen. Juist in een tijd dat er veel meer geinvesteerd moet worden in de verduurzaming van de energie voorziening. De overheid is daarom van mening dat de vergoeding omlaag kan. Het bespaarde geld kan dan worden ingezet voor stimuleren van andere projecten.

Er wordt al jaren gesproken over een flexibelere regeling waarmee de vergoeding kan worden aangepast aan de werkelijke investering die men moet doen om zonnepanelen aan te schaffen.

De nieuwe regeling

Als vervanger voor de salderingsregeling werd de terugleversubsidie bedacht. Bij deze regeling wordt boven op de kale energie prijs over elke kWh aan het net geleverde elektriciteit een vastgesteld bedrag vergoed.

Deze vergoeding geldt tot de hoeveelheid energie die je ook daadwerkelijk verbruikt. Er wordt dus geen vergoeding gegeven over het deel dat je meer terug levert dan gebruikt. Over de volledige hoeveelheid uit het net opgenomen energie betaal je energiebelasting. De vergoeding in de nieuwe regeling wordt dus losgekoppeld van de hoogte van de energiebelasting.

Met de terugleversubsidie wil de overheid de terug verdientijd van zonnepanelen op ongeveer 7 jaar zetten. Dat betekend dat de hoogte van deze vergoeding elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. Dit wordt gedaan op basis van de kosten en opbrengsten van een zonnepanelen installatie op dat moment. Te verwachten is derhalve dat de vergoeding elk jaar lager zal worden.

Met de overgangsregeling wordt voor bestaande zonnepaneel eigenaren het voordeel geleidelijk omlaag gebracht. Op deze manier is er voldoende tijd om de investering terug te verdienen. Bij nieuwe installaties zal de terug verdientijd hoogst waarschijnlijk langzaam oplopen.

De slimme meter

Om te bepalen hoeveel energie er is terug geleverd is het noodzakelijk dat men beschikt over een slimme meter. Deze heeft gescheiden telwerken voor levering en terug levering.

Met de slimme meter is dus te zien hoeveel energie er onder de regeling valt. Met een oude analoge meter is dit niet mogelijk, deze meters hebben geen gescheiden telwerken en salderen automatisch. Het is dan ook te verwachten dat de slimme meter verplicht gaat worden voor iedereen die energie wil opwekken.