fbpx

Lagere Energiebelastingen in 2020?

Energiebelastingen 2020

Vanaf 1 januari 2020 worden de tarieven voor energiebelastingen weer aangepast. Voor het eerst sinds de invoering van de energiebelasting lijkt dit positief uit te gaan pakken voor huishoudens. Er hoeft gemiddeld €80 – €100 minder aan energiebelastingen betaald te worden. Dit komt door het besluit dat bedrijven een groter deel van de opbrengsten van energiebelastingen moeten betalen.

Om de overgang van gas naar elektriciteit te stimuleren wordt de belastingdruk verder verschoven van elektriciteit naar gas. In de komende 6 jaar zullen de tarieven voor gas dan ook verder stijgen.

We hebben voor 2 situaties de energiebelasting druk (inclusief BTW) berekend voor 2020 t.o.v. 2019.

Bij een gemiddeld verbruik van 3000kWh elektriciteit en 1400m3 gas ga je €77,62 minder aan energie belastingen betalen;

Vergelijk energiebelastingen 3000kWh 1400m3

Bij een verbruik van 2500kWh elektriciteit en 1200m3 gas is de besparing €97,98;

Vergelijk energiebelastingen 2500kWh -1200m3

Hieruit blijkt dus dat hoe lager het verbruik (vooral voor gas) hoe lager de belasting druk is. Huishoudens die geen gas verbruiken hebben maximaal voordeel. Bij een verbruik van 10.000kWh elektriciteit zonder gas (verwarming met een warmtepomp) is de besparing €122,85.

Heffingskorting

Hoewel de tarieven van energie belastingen sterk omhoog gaan zullen de meeste huishoudens minder betalen aan energiebelastingen. Voor huishoudens worden de hogere tarieven gecompenseerd met een verhoging van de heffingskorting van €311,62 naar €527,17 per jaar. De heffingskorting wordt ongeacht het werkelijke verbruik in mindering gebracht op de energierekening van huishoudens. Dit zorgt voor een verlaging van de energie belastingen van €215,55.

Per saldo gaan huishoudens dus minder belasting betalen. Bedrijven betalen wel de hogere tarieven maar profiteren in veel mindere mate van de verhoogde heffingskorting.

Hiermee krijgt de heffingskorting weer de functie die het initieel had; het deels compenseren van de energiebelasting voor het minimale verbruik van een klein gezin. Huishoudens met een hoog gas verbruik gaan meer betalen. Woon je in een slecht geïsoleerd huis met hoge stookkosten? Dan ga je dat merken aan de energierekening. Het wordt dan wel voordeliger om over te stappen van gas verwarming naar een warmtepomp. Besparen op energieverbruik wordt sneller lucratief.

Energiebelasting

De energiebelasting voor gas gaat omhoog met 4,828 cent (4 cent exclusief BTW) per m3. Op elke m3 gas ga je 40,297 cent energiebelasting betalen tegen 35,469 cent in 2019.

Bij elektriciteit gaat de energiebelasting omlaag met 0,09 cent. Je betaald dan 11,845 cent per kWh tegen 11,934 cent in 2019.

De komende 6 jaar zal de energiebelasting op gas elk jaar met 1 cent (exclusief BTW) per jaar verder worden verhoogd. In totaal zal de energiebelasting op gas dus met ca. 10 cent exclusief BTW of ruim 12 cent inclusief BTW worden verhoogd. Voor een gemiddeld huishouden (1400m3 gas) zal dit de energierekening met ca. €168 verhogen.

Voor 2020 is deze verhoging €67. Voor elektriciteit zal is er een verlaging met €3 . Het staat dus al vast dat in de komende jaren de energiebelasting met nog ruim €100 omhoog zullen gaan.

De verwachte verlaging van de totale afdracht van energiebelastingen van €80 tot €100 voor 2020 zal dan ook op termijn weer geleidelijk ongedaan gemaakt worden. De lagere energie rekening voor 2020 is dus een eenmalig voordeeltje die later weer dubbel en dwars ingeleverd moet worden.

Opslag Duurzame Energie

De tarieven voor de Opslag Duurzame Energie (ODE) heffing gaan sterk omhoog. Hierbij worden met name de hogere staffels (hoger verbruik) extra belast. Bedrijven met een hoog verbruik die tot nu toe ontzien werden gaan hierdoor meer betalen. Grote energie verbruikers zullen vanaf 2020 tot 3 keer zoveel ODE belasting gaan betalen. Een gemiddeld huishouden gaat ca. €73 euro per jaar meer ODE betalen.

Door de tarieven op hoger verbruik extra te verhogen en voor huishoudens de verhoging te compenseren met een hogere heffingskorting wordt de belastingdruk eerlijker verdeeld tussen huishoudens en bedrijven. Op dit moment betalen bedrijven ongeveer de helft van de ODE. Huishoudens betalen de andere helft. Dit terwijl huishoudens slechts 1/3 van de energie vebruiken.

Om een eerlijker verdeling van de lasten te krijgen moet het bedrijfsleven daarom 2/3 gaan bijdragen. Het aandeel van huishoudens kan dan terug naar 1/3. Het zijn dan ook vooral bedrijven die profiteren van de subsidieregelingen die betaald worden uit de ODE opbrengsten.

Voor 2020 wordt een ODE opbrengst verwacht van €2.412 miljoen. Huishoudens gaan hieraan €787 miljoen (ca. 33%) bijdragen, bedrijven €1.625 miljoen. Huishoudens betalen in totaal €676 miljoen aan ODE op elektriciteit en €516 miljoen op gas. Dit wordt voor €405 miljoen gecompenseerd door de heffingskorting.

Bedrijven betalen €439 miljoen ODE op elektriciteit en €1.221 op gas. De compensatie met heffingskorting bedraagt slechts €35 miljoen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *