fbpx

Energie rekening fors hoger in 2019

Gooi geen geld weg

Het zat er weer aan te komen. Net als in 2018 zal de energierekening ook in 2019 weer fors stijgen. Zoals het er nu uitziet zal een gemiddeld huishouden in 2019 10 tot 20% meer kwijt zijn aan energie kosten. Dit is deels te wijten aan de hoge economische groei en het mooie weer de afgelopen zomer. Daarnaast speelt mee dat de overheid versneld wil stimuleren dat we afstappen van het gebruik van aardgas. Door aardgas gebruik duurder te maken met hogere belastingen hoopt de overheid daar een stap in te zetten.

De totale verhoging zal voor een gemiddeld huishouden uitkomen op ruim €320 per jaar. De helft hiervan wordt veroorzaakt door hogere energiebelastingen. Heb je een contract met vaste tarieven dat nog doorloopt in 2019? Dan zullen jouw energiekosten minder hard stijgen. Je ontkomt dan nog even aan de hogere energie tarieven. De hogere energiebelastingen zullen wel worden doorberekend, ook al heb je een contract met vaste tarieven. Alleen de afgesproken leveringstarieven zullen onveranderd blijven. Reken in dat geval op een verhoging van ca. 10%, ca. €160 per jaar. Na afloop van je contract zul je ook meer gaan betalen voor de leveringskosten bij je nieuwe contract.

Kosten opwekken elektriciteit gestegen

De elektriciteitsprijs is op de vrije markt in een half jaar tijd met ca. 70% gestegen. Leveranciers zullen deze hogere kosten gaan doorberekenen aan de consument. Een deel van deze kostenstijging is gelukkig tijdelijk. Zo importeerd België extra elektriciteit vanuit Nederland omdat een aantal kerncentrales wegens onderhoud minder produceren of zelfs helemaal zijn stilgelegd. Ook heeft de warme zomer gezorgd voor extra elektriciteitsverbruik door bijv. airco’s.

Doordat de kostprijs van elektriciteit maar een klein deel is van de energie rekening (ca. 15%) zal de uiteindelijke doorwerking van dit effect beperkt blijven tot minder dan 10%, ca. €150 per jaar.


Emissierechten

Een blijvende oorzaak van de kostenstijging is het besluit van de Europese Commissie om versneld de CO2 emissie terug te brengen. Dit doen ze door minder emissierechten (ecotax) in de markt te zetten. Sinds 2005 wordt het systeem van emissierechten gebruikt. Met dit systeem kunnen bedrijven hun uitstoot afkopen. Bedrijven, o.a. energiecentrales, die CO2 uitstoten moeten voor hun uitstoot deze emissierechten kopen. Elk jaar wordt het aanbod van beschikbare emissierechten verminderd.

De gedachte is dat door een geleidelijk stijgende prijs van emissierechten oude vervuilende industrieën langzaam onrendabel zullen worden. Deze industrieën zouden dan gedwongen worden om maatregelen te gaan nemen om de CO2 uitstoot te verminderen. In de praktijk zal dat vaak neer komen op het sluiten van vervuilende fabrieken en centrales.

Gevolgen schaarste emissierechten

In voorgaande jaren was er meestal een overaanbod van emissierechten waardoor de prijzen zeer laag waren. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de lage economische groei. De druk om te werken aan CO2 uitstoot verminderende maatregelen was ook niet groot. Doordat er nu veel minder emissierechten worden uitgegeven, de economische groei groot is, en de CO2 uitstoot slechts langzaam verminderd, stijgen de prijzen van de emissierechten explosief. Een jaar geleden waren de kosten voor de emissierechten van 1 ton CO2 nog ca. 7 euro. Inmiddels is dat gestegen tot rond de 20 euro.

De kosten van de emissierechten worden doorberekend in de kostprijs van de opgewekte energie. Hierdoor stijgt de kostprijs van met name energie opgewekt in kolen centrales snel. De effecten zijn al merkbaar. Vele oude kolen centrales draaien op het moment met verlies. Alleen al in Duitsland worden dit jaar 3 kolen centrales gesloten. Behalve het direct kosten verhogende effect van de emissierechten zal de energie prijs dan ook stijgen door minder aanbod.

Baas boven baas

In het Verenigd Koninkrijk is men een stap verder gegaan door de minimale prijs van CO2 emissierechten op 25 euro per ton te stellen. Hierdoor is de productie van elektriciteit met kolen bijna volledig gestopt. De rest van de EU zal door de blijvende prijsstijging van emissierechten dit voorbeeld waarschijnlijk snel volgen.

Energiebelastingen

Ook de Nederlandse overheid speelt een grote rol in de kostenstijging. Doordat besloten is dat Nederland versneld van het aardgas moet afstappen wordt de Energiebelasting op gas verhoogd. Gelijktijdig zal de Energiebelasting op elektriciteit worden verlaagd. Samen met de ODE heffing vormt de Energiebelasting de door de overheid opgelegde belastingen op energie.

Energiebelasting

De Energiebelasting gaat bij elektriciteit omlaag met 7% terwijl dit voor gas stijgt met ruim 11%. Voor elektriciteit betaald een gemiddeld gezin daardoor ca. €28 per jaar minder aan Energiebelasting, voor gas €62 meer. In totaal dus een verhoging van €34 per jaar.

ODE heffing omhoog

Een veel grotere stijging zit in de ODE heffing. Deze stijgt net als in voorgaande jaren fors voor zowel elektriciteit als gas. Voor elektriciteit met 43% en voor gas met 84%, in 2018 was de verhoging al 54%.  Aan ODE is een gemiddeld huishouden in 2019 voor elektriciteit €18 meer kwijt en voor gas €49. Een verhoging van €67 per jaar.

Verschuiving belastingdruk van elektriciteit naar gas

In totaal wordt het tarief van energiebelasting inclusief ODE en 21% BTW op gas verhoogd van 34,64 cent naar 41,16 cent per m3. Een verhoging van 18,83%. Voor elektriciteit wordt dit verlaagd van 14,15 cent naar 13,97 cent per kWh. Een verlaging van slechts 1,27%.

Deze verschuiving van belastingdruk moet er voor zorgen dat er wordt overgestapt van gas naar alternatieve manieren van verwarmen en koken. In de praktijk is deze overstap niet zo eenvoudig. Voor de meeste mensen komt deze maatregel dan ook neer op een lasten verzwaring waar ze geen invloed op hebben. Per saldo gaat een gemiddeld huishouden €100 per jaar extra aan energiebelastingen betalen.

Minder Heffingskorting

Behalve hogere energie belastingtarieven wordt ook de heffingskorting voor huishoudens met €61,70 per jaar verlaagd van €373,33 naar €311,63. De heffingskorting is een vermindering van de energiebelasting over het deel wat als basis verbruik wordt beschouwd.

De gedachte achter het verlagen van de heffingskorting is dat het gemiddelde energie verbruik in Nederland steeds lager wordt. Dit wordt echter hoofdzakelijk veroorzaakt door steeds energie zuiniger woningen (nul op de meter) en het gebruik van zonnepanelen. Niet iedereen profiteert daar dus van.

Totaal plaatje extra energiebelastingen

In totaal gaat een gemiddeld huishouden in 2019 ca. €162 per jaar extra betalen aan energiebelastingen. €34 meer Energiebelasting plus €67 meer ODE en €61,70 minder heffingskorting. Dat is een verhoging van ca. 25%. Doordat energiebelastingen ongeveer een derde van de energierekening uitmaken werkt deze verhoging sterk door.

Deze verhoging geldt per 1 januari 2019 voor alle consumenten. Ook als je een contract met vaste tarieven hebt zal de wijziging in energiebelastingen worden doorberekend.

Opbouw kosten energierekening

Slechts een klein deel van de energie rekening bestaat uit de kosten van het werkelijke energie verbruik. Energiebelastingen vormen ongeveer een derde deel van de totale energie rekening. De kosten van netbeheer vormen ca. 20% van de kosten. Voor deze kosten staan de tarieven vast. Energieleveranciers kunnen geen beter aanbod doen voor dat deel van de rekening.

Alleen op het deel van de energie rekening wat op het werkelijke verbruik slaat kun je besparen door de keuze van energie leverancier. Het gaat dan om ongeveer de helft van de kosten. De leveringskosten van elektriciteit zijn ca. 20% van de totale energiekosten. Hiervan is (afhankelijk van de leverancier) een kwart tot een derde vastrecht. De leveringskosten voor gas maken ca. 30% uit van de energiekosten, hiervan is ongeveer een zesde deel vastrecht.

In totaal bestaat dus ongeveer de helft van de energierekening uit leveringskosten. Leveranciers zijn vrij om op dat deel van de energie rekening elkaar te beconcurreren. Door te vergelijken en over te stappen naar de beste aanbieding kun je tot honderden euro’s per jaar besparen.

Kijk daarom met ons vergelijk of je de verhoging van energiekosten in 2019 kunt compenseren met een voordeliger energiecontract!

Ik wil Energie Vergelijken

Nog niet overtuigd? Meld je in elk geval vrijblijvend aan voor onze nieuwsbrief, we houden je dan op de hoogte!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *