fbpx

Waarop letten bij het vergelijken van energiecontracten?

Om een goede keuze te kunnen maken uit de beschikbare energie aanbiedingen moet je letten op een aantal zaken. De uiteindelijke keuze wordt bepaald door je eigen voorkeuren.

Vergelijk altijd het totaal tarief

Aanbiedingen van energie leveranciers zijn vaak lastig met elkaar te vergelijken. Het tarief per verbruikte hoeveelheid stroom of gas is slechts een deel van de totale kosten.

Niet elke leverancier toont de tarieven inclusief de energie belastingen. Voor gas is er een per regio afhankelijke toeslag, de regiotoeslag. Deze is afhankelijk van de afstand tot het gas winpunt Slochteren. De regiotoeslag kan per energie leverancier verschillen.

Vastrecht wordt vaak gebruikt om te kunnen adverteren met lage verbruikstarieven. Het tarief per verbruikte hoeveelheid energie wordt dan laag gezet en het vastrecht hoog. De totale kosten kunnen hoger uitpakken dan bij een andere leverancier met een lager vastrecht. Dit geldt met name als je verbruik erg laag is. Het voordeel van lage verbruikstarieven kan het hogere vastrecht dan niet volledig compenseren.

Welkomstbonussen of kado’s lijken aantrekkelijk maar de tarieven zijn dan vaak hoger. Je moet de waarde verrekenen over de volledige looptijd van het contract. Bij meer jarige contracten kan een eenmalig kado een vertekend beeld geven.

Afhankelijk van je werkelijke verbruik kan een bepaalde aanbieding voordelig of juist onvoordelig uitpakken. Heeft een aanbieding bijvoorbeeld een hoog vastrecht en een laag verbruikstarief dan is de aanbieding voordelig als jou verbruik hoog is. De extra kosten van het hoge vastrecht worden dan gecompenseerd door de lagere verbruikskosten. Is jou verbruik laag dan zal deze aanbieding niet de juiste keuze zijn.

Een hoop uitzoekwerk dus… Gelukkig neemt een energie prijsvergelijker je dit werk uit handen en toont je altijd de totale kosten voor jou situatie.

Enkel of dubbeltarief?

Heb je een meter met dubbel telwerk? Dan kun je zelf kiezen of je afgerekend wilt worden met 1 tarief op elk tijdstip (enkeltarief) of met een normaal tarief en een lager tarief in daluren (dubbeltarief). Bij dubbeltarief ben je in daluren wat voordeliger uit. Maar doordat het enkeltarief vaak iets lager is dan het normaal tarief is dubbel tarief niet automatisch voordeliger.

Het omslagpunt ligt normaal gesproken rond de 40-45% van het verbruik wat in de daluren moet vallen. Is dit hoger dan is dubbeltarief meestal voordeliger. Overigens gaat het dan vaak slechts om enkele euro’s per jaar.

Bij een prijsvergelijker kun je snel het verschil uitrekenen. Maak dan een berekening met enkel- en een berekening met dubbeltarief en kijk welke het voordeligst is.

Let er op dat als je wilt veranderen van enkel- naar dubbel tarief of andersom je dat zelf aan de leverancier moet doorgeven. Dit gaat niet automatisch als je bijv. een contract afsluit bij een energie vergelijker. De energie leverancier past deze voorkeur vervolgens aan in het Centraal Aansluitingen Register (C-AR). Bij een eventueel volgende overstap zal de nieuwe leverancier die keuze automatisch ook ontvangen en daarmee rekening houden bij de afrekening.

Vast of Variabel tarief

Als een aanbieding een variabel tarief heeft kan het tarief gedurende de looptijd periodiek worden aangepast. Bij vast tarief staan de tarieven voor de gehele looptijd vast. Meestal ligt het vaste tarief hoger dan het variabele tarief. De reden daarvoor is dat de leverancier voor langere tijd een bepaald tarief moet garanderen. De leverancier zal daarom een risico opslag rekenen voor de (onzekere) prijsontwikkeling of alvast energie moeten inkopen voor de looptijd van het contract. Bij een variabel tarief wordt het risico bij de klant gelegd. Overigens geldt het vaste tarief alleen voor de leverings tarieven, belasting verhogingen en aanpassingen in netbeheer kosten worden wel doorberekend.

Looptijd van het contract

Leveranciers hebben over het algemeen liever langlopende contracten (3 of zelfs 5 jaar). Bij langlopende contracten kunnen de wervingskosten over een langere periode worden afgeschreven. Ook kan er efficiënter worden ingekocht en is de ontwikkeling van het aantal klanten en de omzet evenwichtiger. Vaak gelden bij langere looptijden wel hogere tarieven. De energie moet dan voor langere periode vooruit worden ingekocht met de daarbij horende onzekerheid over de prijsontwikkeling.

Voor de klant zit het voordeel bij een langlopend contract met vast tarief er in dat hij voor langere tijd zeker is van een bepaalde prijs en gedurende de looptijd niet meer hoeft op te letten wat de prijsontwikkeling is. Ook geeft een leverancier vaak een welkomstbonus die hoger is naar mate de looptijd langer is.

Het is mogelijke om langlopende contracten op te zeggen, afhankelijk van de nog resterende looptijd rekent de leverancier dan een boete voor contractbreuk. Een eventuele welkomstbonus vervalt vaak bij het voortijdig beëindigen van een contract. Welkomstbonussen zijn dan ook vaak een manier voor de leverancier om jou aan je contract te houden.

Let op met het aangaan van variabele tarief contracten met een lange looptijd. De ontwikkeling van de tarieven is moeilijk te voorspellen terwijl je niet de mogelijk hebt om (zonder boete) over te stappen naar een andere leverancier.

Herkomst stroom

De keuze voor de manier van opwekken is afhankelijk van jou persoonlijke voorkeur. Voor de uiteindelijke levering maakt het niets uit, iedereen krijgt dezelfde stroom. De totale mix van stroom zal iets groener worden als meer mensen voor groene stroom kiezen.

Binnen groene stroom moet onderscheid gemaakt worden naar de manier waarop de groene stroom wordt opgewekt. De goedkoopste groene stroom wordt opgewekt met waterkracht of biomassa. Windkracht of zonne-energie is aanmerkelijk duurder maar ook nog minder milieu belastend. Een aantal leveranciers levert alleen stroom die is opgewekt in Nederland, soms wel oranje stroom genoemd. Je bent er dan zeker van dat je geen groene energie vanuit het buitenland krijgt wat daar voor de lokale bevolking weer gecompenseerd wordt met minder groene of zelfs grijze energie.

Om weer te geven welke bronnen zijn gebruikt om elektriciteit op te wekken is een leverancier verplicht dit duidelijk aan te geven. Elke aanbieding heeft daarvoor een stroometiket waarin met percentages wordt aangegeven welke bronnen worden gebruikt. Ook de energieleverancier heeft een stroometiket voor haar gehele energie aanbod.

Verrekening en vergoeding voor terug geleverde energie

Nu steeds meer mensen zelf energie opwekken (vaak met zonnepanelen), of er over nadenken dit in de toekomst te gaan doen, is het ook van belang hoe de energieleverancier hiermee omgaat. Terug geleverde energie zal vrijwel altijd worden verrekend in perioden waarop meer energie wordt gebruikt dan opgewekt.

Soms wordt er aan dit zogenaamde salderen wel een maximale hoeveelheid per jaar gesteld. Als er meer wordt terug geleverd dan verbruikt wordt vaak slechts een lage prijs vergoed. Deze vergoeding zal minder zijn dan je betaald voor jou verbruik (soms zelfs geen enkele vergoeding). In elk geval zullen geen energiebelastingen worden verrekend over het deel wat meer terug geleverd wordt dan verbruikt in een periode.

Heb je al een lopend contract?

Mogelijk heb je al een energiecontract met vaste looptijd bij jou huidige energie leverancier. In dat geval kan de huidige leverancier een opzegvergoeding in rekening brengen bij het overstappen voor het einde van het contract. De meeste energie leveranciers zijn aangesloten bij het Contract Einde Register (CER). In dit register worden alle energie contracten van de deelnemende leveranciers vastgelegd. Als een leverancier bij het CER is aangesloten zal deze nagaan of er nog een lopend contract is. Als dit het geval is zal de leverancier dit oude contract opzeggen (als de einddatum niet te ver in de toekomst ligt). Het oude contract wordt dan niet automatisch verlengd. Let op dat niet alle leveranciers bij het CER zijn aangesloten en dat je altijd zelf verantwoordelijk bent voor eventuele contractbreuk.

Overige afwegingen

Behalve bovenstaande punten spelen er natuurlijk nog zaken zoals betrouwbaarheid en klantenservice van de energie leverancier mee.
Door de strenge regulering van de energie sector kun je er vanuit gaan dat die zaken in de basis wel goed zitten. Toch zullen er altijd verschillen zijn met hoe leveranciers omgaan met problemen. Bedenk dat kleine leveranciers daar over het algemeen flexibeler in zullen zijn. Grotere leveranciers hebben vaak weer betere standaard processen waardoor problemen sneller worden opgelost.

Toch spijt van je keuze?

Mocht je achteraf toch spijt krijgen van de overstap bedenk dan dat de wettelijke bedenktijd geldt. Je hebt 14 dagen om zonder opgaaf van reden van het contract af te zien. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat je van de energieleverancier een bevestiging van jou contract hebt ontvangen. De afzegging geef je door aan de leverancier waar je het nieuwe contract hebt gesloten.

Ben je niet helemaal zeker dat je de juiste keuze hebt gemaakt? Maak van deze mogelijkheid dan zeker gebruik. Reageer je niet of te laat dan zit je voor de looptijd van het contract daar aan vast. Bedenk dat je altijd weer kunt vergelijken en overstappen.