Waarop letten bij het vergelijken van energiecontracten?

Om een goede keuze te kunnen maken uit de beschikbare energie aanbiedingen moet je letten op een aantal zaken.

Vergelijk altijd het totaal tarief

Aanbiedingen van energie leveranciers zijn vaak lastig met elkaar te vergelijken. Het tarief per verbruikte hoeveelheid stroom of gas is slechts een deel van de totale kosten.

Niet elke leverancier toont de tarieven inclusief de energie belastingen. Voor gas geldt dat er per regio een regiotoeslag geldt afhankelijk van de afstand tot het gas winpunt Slochteren, deze regiotoeslag kan per energie leverancier verschillen.

Vastrecht wordt vaak gebruikt om te kunnen adverteren met lage tarieven. Het verbruikstarief is dan laag maar de totale kosten kunnen hoger uitpakken dan bij een andere leverancier met een lager vastrecht.

Welkomstbonussen of kado’s lijken aantrekkelijk maar let op dat de tarieven dan vaak hoger liggen en je de waarde moet verrekenen over de volledige looptijd van het contract.

Afhankelijk van je werkelijke verbruik kan een bepaalde aanbieding voordelig of juist onvoordelig uitpakken. Heeft een aanbieding bijvoorbeeld een hoog vastrecht en een laag verbruikstarief dan is de aanbieding voordelig als jou verbruik hoog is. De extra kosten van het hoge vastrecht worden dan gecompenseerd door de lagere verbruikskosten. Is jou verbruik laag dan zal deze aanbieding niet de juiste keuze zijn.

Een hoop uitzoekwerk dus… Gelukkig neemt een energie prijsvergelijker je dit werk uit handen en toont je altijd de totale kosten voor jou situatie.

Vast of Variabel tarief

Als een aanbieding een variabel tarief heeft kan het tarief gedurende de looptijd periodiek worden aangepast. Bij vast tarief staan de tarieven voor de gehele looptijd vast. Meestal ligt het vaste tarief hoger dan het variabele tarief. De reden daarvoor is dat de leverancier voor langere tijd een bepaald tarief moet garanderen. De leverancier zal daarom een risico opslag rekenen voor de (onzekere) prijsontwikkeling of alvast energie moeten inkopen voor de looptijd van het contract. Bij een variabel tarief wordt het risico bij de klant gelegd. Overigens geldt het vaste tarief alleen voor de leverings tarieven, belasting verhogingen en aanpassingen in netbeheer kosten worden wel doorberekend.

Looptijd van het contract

Leveranciers hebben over het algemeen liever langlopende contracten (3 of zelfs 5 jaar). Bij langlopende contracten kunnen de wervingskosten over een langere periode worden afgeschreven, kan efficiënter worden ingekocht en is de ontwikkeling van het aantal klanten en de omzet evenwichtiger.
Vaak gelden bij langere looptijden wel hogere tarieven daar energie voor langere periode vooruit moet worden ingekocht met de daarbij horende onzekerheid over de prijsontwikkeling.
Voor de klant zit het voordeel bij een langlopend contract met vast tarief er in dat hij voor langere tijd zeker is van een bepaalde prijs en gedurende de looptijd niet meer hoeft op te letten wat de prijsontwikkeling is. Ook geeft een leverancier vaak een welkomstbonus die hoger is naar mate de looptijd langer is.

Het is mogelijke om langlopende contracten op te zeggen, afhankelijk van de nog resterende looptijd rekent de leverancier dan een boete voor contractbreuk. Een eventuele welkomstbonus vervalt vaak bij het voortijdig beëindigen van een contract. Welkomstbonussen zijn dan ook vaak een manier voor de leverancier om jou aan je contract te houden.

Let op met het aangaan van variabele tarief contracten met een lange looptijd, de ontwikkeling van de tarieven is moeilijk te voorspellen terwijl je niet de mogelijk hebt om (zonder boete) over te stappen naar een andere leverancier.

Herkomst stroom

De keuze voor de manier van opwekken is afhankelijk van jou persoonlijke voorkeur. Voor de uiteindelijke levering maakt het niets uit, iedereen krijgt dezelfde stroom. De totale mix van stroom zal iets groener worden als meer mensen voor groene stroom kiezen.

Binnen groene stroom moet onderscheid gemaakt worden naar de manier waarop de groene stroom wordt opgewekt. De goedkoopste groene stroom wordt opgewekt met waterkracht of biomassa. Windkracht of zonne-energie is aanmerkelijk duurder maar ook nog minder milieu belastend. Een aantal leveranciers levert alleen stroom die is opgewekt in Nederland waarbij je er dan zeker van bent dat je niet groene energie vanuit het buitenland krijgt wat daar voor de lokale bevolking weer gecompenseerd wordt met minder groene of zelfs grijze energie..

Verrekening en vergoeding voor terug geleverde energie

Nu steeds meer mensen zelf energie opwekken (vaak met zonnepanelen), of er over nadenken dit in de toekomst te gaan doen, is het ook van belang hoe de energieleverancier hiermee omgaat. Terug geleverde energie zal vrijwel altijd worden verrekend met perioden waarop meer energie wordt gebruikt dan opgewekt. Soms wordt er aan dit zogenaamde salderen wel een maximale hoeveelheid per jaar gesteld. Als er meer wordt terug geleverd dan verbruikt wordt vaak maar een hele lage prijs vergoed, minder dan u betaald voor uw verbruik (soms zelfs 0).

Overige afwegingen

Behalve bovenstaande punten spelen er natuurlijk nog zaken zoals betrouwbaarheid en klantenservice van de energieleverancier mee.

Mocht je achteraf toch spijt krijgen van de overstap bedenk dan dat je 14 werkdagen hebt om nog zonder opgaaf van reden van het contract af te zien. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat je van de energieleverancier een bevestiging van jou contract hebt ontvangen.