Contract Einde Register

Om te voorkomen dat klanten onbewust contract breuk plegen bij het overstappen van energie leverancier is een register ingericht; het Contract Einde Register (CER). Energie leveranciers registreren hierin alle lopende energie contracten met de einddatum en opzegtermijn.

Als iemand een nieuw contract sluit bij een andere leverancier dan zal deze altijd in het CER kijken of er nog een lopend contract is op het betreffende adres. Is dat het geval dan zal de nieuwe leverancier kijken of de einddatum van het contract niet te ver in de toekomst ligt. De meeste leveranciers houden een termijn van maximaal 3 maanden in de toekomst aan. Als de einddatum van het contract acceptabel is zal de nieuwe leverancier het contract opzeggen via CER met in acht nemen van de aangegeven opzegtermijn. De oude leverancier ontvangt hiervan een melding en weet dat het contract niet automatisch verlengd moet worden.

De nieuwe leverancier zal vervolgens het nieuwe contract in CER plaatsen met als ingangsdatum de datum van opzeggen. Hierdoor zien andere leveranciers dat er een lopend contract is.

Verhuizen

Bij een verhuizing staat het contract voor het nieuwe adres nog op dat van de vorige bewoner. Of als er geen vorige bewoner is (nieuwbouw of leegstand) is er ook geen contract. Het is bij een verhuizing daarom niet mogelijk gebruik te maken van CER. Het is dan aan de klant om na te gaan of het contract op het oude adres meegenomen moet worden. In de meeste gevallen kan bij een verhuizing zonder consequenties worden overgestapt, het is wel raadzaam dit voor de zekerheid na te gaan.

Je moet wel rekening te houden met eventuele welkomstbonussen die pas bij het einde van het contract worden uitbetaald. Verhuis je zonder het contract mee te nemen dan vervalt vaak ook die bonus of een deel daarvan!

Privacy

Het CER is in potentie een geweldig marketing gereedschap; als energie leverancier of verkoper zou je er uit kunnen halen welke contracten op het punt staan te verlopen of welke contracten automatisch worden verlengd (de slapers). Deze klanten zouden dan actief kunnen worden benaderd.

Om dergelijk misbruik te voorkomen is CER alleen beschikbaar voor leveranciers en mag het alleen worden geraadpleegd als er een duidelijke intentie is voor het aangaan van een contract. Om dit laatste te controleren wordt bijgehouden hoe veel opvragingen elke leverancier doet en tot hoeveel overstappers dit uiteindelijk leidt. Is de verhouding tussen opvragen en overstappen groter dan het gemiddelde dan wordt de leverancier hier op aangesproken. In het uiterste geval kan toegang tot CER (tijdelijk) worden ontzegt.