Contract Einde Register – Wanneer eindigt mijn contract?

Je wilt overstappen naar een andere energie leverancier. Maar wat nu te doen met het contract bij je huidige leverancier? Tot wanneer loopt dit? Moet ik dat opzeggen?

Consumenten blijken vaak slecht op de hoogte te zijn van de einddatum van hun huidige energie contract. Aangetrokken door de mooie aanbiedingen van energie leveranciers plegen ze vaak onbedoeld contractbreuk. Een nieuw energie contract wordt al afgesloten terwijl het oude contract nog loopt.

Hierdoor ontstonden steeds meer conflicten tussen leveranciers onderling en leveranciers en hun klanten. Leveranciers die van mening waren dat het contract moest worden uitgediend haalden hun klant soms weer terug. Het overstap proces (switchen) is een proces waarbij niemand toestemming hoeft te geven. Een overstap kan dus altijd ongevraagd worden uitgevoerd. Het resultaat daarvan was dat klanten opeens bij twee leveranciers voorschotten betaalden.

Andere leveranciers stuurden hun oude klant hoge boetes voor contractbreuk. Kortom het niet bekend zijn van de einddatum van een contract frustreerde de vrije energiemarkt. Mensen werden bang om over te stappen.

Centrale database met contracten

Om te voorkomen dat consumenten onbewust contract breuk plegen bij het overstappen van energie leverancier is een register ingericht. Dit is het Contract Einde Register (CER) waarin energie leveranciers al hun contracten met consumenten registreren. De gegevens die worden vastgelegd zijn een identificatie van de aansluiting (EAN code), wie de leverancier is, de einddatum van een contract, de opzegtermijn en de verlengperiode. Er worden dus geen persoonlijke gegevens als naam van de contractant vastgelegd.

Als iemand een nieuw contract sluit bij een andere leverancier dan zal deze altijd in het CER kijken of er nog een lopend contract is op het betreffende adres. Is dat het geval dan zal de nieuwe leverancier kijken of de einddatum van het contract niet te ver in de toekomst ligt. De meeste leveranciers houden een termijn van maximaal 3 maanden in de toekomst aan. Als de einddatum van het contract niet te ver in de toekomst ligt zal de nieuwe leverancier het contract opzeggen via CER. Dit gaat met in acht nemen van de aangegeven opzegtermijn. De oude leverancier ontvangt hiervan een melding en weet dat het contract niet automatisch verlengd moet worden.

De nieuwe leverancier zal vervolgens het nieuwe contract in CER plaatsen met als ingangsdatum de datum van opzeggen. Hierdoor zien andere leveranciers dat er een lopend contract is. Zou je daarna nog voor de overstap bij een andere leverancier een ander contract sluiten dan ziet deze dit nieuwe contract en weet dat je dat eerst moet uitdienen.

Kiezen van startdatum nieuw energie contract

Doordat bij het overstappen gebruik gemaakt wordt van CER wordt er altijd op het eerst mogelijke moment overgestapt. Dit is ook de reden waarom het bij de meeste leveranciers niet mogelijk is om zelf een datum te kiezen voor de overstap. Het risico bestaat dat die datum niet haalbaar is vanwege het huidige contract. Er moet dan overlegd worden met de nieuwe klant voor een andere datum. Of de klant moet er voor kiezen op eigen risico op de gewenste datum over te stappen.

Bij een verhuizing is het normaal gesproken wel mogelijk om zelf een datum te kiezen voor het ingaan van het nieuwe contract. Voor de leverancier is het niet eenvoudig na te gaan of het een echte verhuizing betreft. Zo staat er in CER geen naam bij een contract. Wil je dus perse zelf een datum voor je overstap kiezen dan kun je altijd aangeven dat het een verhuizing betreft. Uiteraard zijn de gevolgen voor contractbreuk voor eigen rekening.

Toch nog dubbele contracten mogelijk?

Let op dat de leverancier bij het aangaan van een contract een bedenktijd van 14 dagen in acht moet nemen. In die tijd kun je nog zonder reden en zonder consequenties van je nieuwe contract af. De leverancier kan pas na die periode het contract opzeggen en het nieuwe contract in CER plaatsen. Sluit je voor die tijd nog elders een contract (zonder het eerste op te zeggen) dan zal die leverancier het nieuwe contract dus nog niet kunnen zien.

Beide leveranciers zullen dan na de bedenktijd gaan proberen het contract op te zeggen. De leverancier die het eerste is zal daar in slagen bij de ander zal de opzegging falen. Er bestaat dan nog steeds een kans dat beide leveranciers de overstap onafhankelijk van elkaar in werking zetten. Het probleem van dubbele contracten is met CER dus niet helemaal te voorkomen. Maar dat zijn uiteraard uitzondering situaties.

Verhuizen

Bij een verhuizing staat het contract voor het nieuwe adres nog op dat van de vorige bewoner. Of als er geen vorige bewoner is (nieuwbouw of leegstand) is er ook geen contract. Het is bij een verhuizing daarom niet mogelijk gebruik te maken van CER.

Het is dan aan de klant om na te gaan of het contract op het oude adres meegenomen moet worden. In de meeste gevallen kan bij een verhuizing zonder consequenties worden overgestapt. Het is wel raadzaam dit voor de zekerheid na te gaan.

Hou bij een verhuizing wel rekening met eventuele welkomstbonussen die pas bij het einde van het contract worden uitbetaald. Verhuis je zonder het contract mee te nemen dan vervalt vaak ook die bonus of een deel daarvan!

Het is bij een verhuizing verstandig om de verhuizing door te geven aan de oude leverancier. De nieuwe leverancier zal het contract op het oude adres immers niet voor jou opzeggen! Komt er een nieuwe bewoner in jou oude huis dan zal deze normaal gesproken een nieuw contract aangaan. De overstap naar deze nieuwe bewoner geeft jou oude leverancier de melding dat je bent verhuisd. Het is echter verstandig hier niet op te vertrouwen en zelf de verhuizing ook door te geven.

Opgemerkt moet worden dat een verhuizing niet altijd op de juiste manier gebruikt wordt. Soms is er geen echte verhuizing maar wil men bijv. snel overstappen of bij de overstap een eigen datum kiezen. Dit kan in de meeste gevallen door te doen alsof het een verhuizing is. Doordat het CER dan niet wordt geraadpleegd is er geen controle op contractbreuk.

Privacy

Het CER is in potentie een geweldig marketing gereedschap; als energie leverancier of verkoper zou je er uit kunnen halen welke contracten op het punt staan te verlopen of welke contracten automatisch worden verlengd (de slapers). Deze klanten zouden dan actief kunnen worden benaderd.

Om dergelijk misbruik te voorkomen is CER alleen beschikbaar voor leveranciers en mag het alleen worden geraadpleegd als er al een duidelijke intentie is voor het aangaan van een contract. Om dit laatste te controleren wordt bijgehouden hoe veel opvragingen elke leverancier doet en tot hoeveel overstappers dit uiteindelijk leidt. Is de verhouding tussen opvragen en overstappen groter dan het gemiddelde dan wordt de leverancier hier op aangesproken. In het uiterste geval kan toegang tot CER (tijdelijk) worden ontzegt.