fbpx

Contract Einde Register – Wanneer eindigt mijn contract?

Je wilt overstappen naar een andere energie leverancier. Maar wat nu te doen met het contract bij je huidige leverancier? Tot wanneer loopt dit eigenlijk? Moet je dat zelf opzeggen?

Consumenten zijn vaak slecht op de hoogte van de einddatum van hun huidige energie contract. Aangetrokken door de mooie aanbiedingen van energie leveranciers plegen ze vaak onbedoeld contractbreuk. Een nieuw energie contract wordt al afgesloten terwijl het oude contract nog loopt. Het resultaat is dan een boete voor contractbreuk waardoor de verwachte besparing in rook opgaat.

Er ontstonden steeds meer conflicten tussen leveranciers onderling en leveranciers en hun klanten. Leveranciers die van mening waren dat het contract moest worden uitgediend haalden hun klant soms weer terug. Het overstap proces (switchen) is een administratief proces waarbij niemand toestemming hoeft te geven. Een overstap kan dus altijd ongevraagd worden uitgevoerd. Het resultaat daarvan was dat klanten opeens bij twee leveranciers voorschotten betaalden.

Andere leveranciers stuurden hun oude klant hoge boetes voor contractbreuk. Mensen werden bang om over te stappen. Veel mensen besloten daarom om maar bij hun huidige leverancier te blijven. Kortom het niet bekend zijn van de einddatum van een contract frustreerde de vrije energiemarkt.

Centrale database met contracten

Om te voorkomen dat de angst voor het overstappen de energie markt op slot zou zetten is besloten een contracten register in te richten. Dit werd het Contract Einde Register (CER). Energie leveranciers kunnen hier al hun contracten met consumenten registreren. Bij een nieuwe aanmelding kan een leverancier met dit register nagaan of er een lopend contract is bij een andere leverancier. Leveranciers kunnen dan voorkomen dat consumenten onbewust contract breuk plegen bij het overstappen van energie leverancier.

De gegevens die worden vastgelegd zijn een identificatie van de aansluiting (EAN code), wie de leverancier is, de einddatum van een contract, de opzegtermijn en de verlengperiode. Er worden dus geen persoonlijke gegevens als naam van de contractant vastgelegd.

Controle of nieuw energie contract niet lijdt tot contractbreuk

Als iemand een nieuw contract sluit bij een andere leverancier dan zal deze leverancier altijd in het CER kijken. Er wordt dan gekeken of er nog een lopend contract is op het betreffende adres. Is dat het geval dan zal de nieuwe leverancier kijken of de einddatum van het contract niet te ver in de toekomst ligt. De meeste leveranciers houden een termijn van maximaal 3 maanden in de toekomst aan. Als de einddatum van het contract niet te ver in de toekomst ligt zal de nieuwe leverancier het contract opzeggen via CER. Dit gaat met in acht nemen van de aangegeven opzegtermijn. De oude leverancier ontvangt hiervan een melding en weet dat het contract niet automatisch verlengd moet worden.

De nieuwe leverancier zal vervolgens het nieuwe contract in CER plaatsen met als ingangsdatum de datum waarop het nieuwe contract ingaat. Deze datum is aansluitend aan de einddatum van het oude contract. Andere leveranciers kunnen vervolgens zien dat er een lopend contract is. Zou je daarna nog voor de overstap bij een andere leverancier een ander contract sluiten dan ziet deze dit nieuwe contract en weet dat je dat contract eerst zou moeten uitdienen.

Kiezen van startdatum nieuw energie contract

Doordat bij het overstappen gebruik gemaakt wordt van CER wordt er altijd op het eerst mogelijke moment overgestapt. Het nieuwe contract zal dan naadloos aansluiten op het oude contract. Dit is ook de reden waarom het bij de meeste leveranciers niet mogelijk is om zelf een datum te kiezen voor de overstap. Het risico zou dan groot zijn dat die datum niet aansluit op het huidige contract. Er moet dan overlegd worden met de nieuwe klant voor een andere datum. Of de klant moet er voor kiezen op eigen risico op de gewenste datum over te stappen.

Bij een verhuizing is het normaal gesproken wel mogelijk om zelf een datum te kiezen waarop het nieuwe contract moet ingaan. Voor de leverancier is het niet eenvoudig na te gaan of het een echte verhuizing betreft. Zo staat er in CER geen naam bij een contract. Wil je dus perse zelf een datum voor je overstap kiezen dan kun je altijd aangeven dat het een verhuizing betreft. Uiteraard is dit niet de bedoeling en zijn de gevolgen voor contractbreuk dan voor eigen rekening.

Zijn dubbele contracten nu echt verleden tijd?

Het CER voorkomt veel van de problemen met dubbele contracten en ongewilde contractbreuk door te vroeg overstappen. Dit register is dan ook een waardevolle schakel in het overstap proces. Een overstap verloopt hiermee een stuk soepeler dan voordat het register bestond.

Maar zelfs het gebruik van CER kan dubbele contracten niet altijd voorkomen. Zo zal een leverancier bij het aangaan van een contract een bedenktijd van 14 dagen in acht moet nemen. In die tijd kun je nog zonder reden en zonder consequenties van je nieuwe contract af. De leverancier kan daarom pas na die periode het contract opzeggen en het nieuwe contract in CER plaatsen. Sluit je voor die tijd nog elders een contract (zonder het eerste af te zeggen) dan zal die leverancier het nieuwe contract nog niet kunnen zien.

Spijt van je nieuwe contract? Zeg dan snel op!

Als je na het afsluiten van een nieuw contract binnen de bedenktijd spijt krijgt zeg deze dan op. Een ander contract afsluiten bij een andere leverancier annuleert niet automatisch het eerste contract! Ook als je beide contracten via een prijsvergelijker afsluit zullen beide aanvragen worden doorgestuurd naar de leveranciers. Dezen weten niet van elkaar dat ze beiden een aanvraag hebben gekregen voor dezelfde aansluiting.

Na de bedenktijd zullen beide leveranciers gaan proberen het contract op te zeggen. De leverancier die het eerste is zal daar in slagen bij de ander zal de opzegging falen. De leverancier die er niet in slaagt om het contract op te zeggen zal normaal gesproken het overstap proces annuleren. Maar er bestaat een kans dat beide leveranciers de overstap onafhankelijk van elkaar in werking zetten.

Ook als de tweede leverancier de overstap niet doorzet heb je nog wel een bindend contract met beide leveranciers afgesloten. De leverancier die het contract niet kan overnemen kan daardoor een boete voor contractbreuk in rekening brengen. Let er daarom op dat als je een contract afsluit via een prijsvergelijker en je daarna bedenkt en een ander contract wilt sluiten, je altijd het eerst gesloten contract zelf moet annuleren bij de leverancier. Als je dat doet binnen de bedenktijd van 14 dagen dan kan dit zonder opgaaf van reden en zonder consequenties.

Het probleem van dubbele contracten is met CER dus niet helemaal te voorkomen. Maar dat zijn uitzondering situaties die je als klant vaak zelf in de hand hebt.

Verhuizen

Bij een verhuizing staat het contract voor het nieuwe adres nog op dat van de vorige bewoner. Of als er geen vorige bewoner is (nieuwbouw of leegstand) is er ook geen contract. Het is bij een verhuizing daarom niet mogelijk gebruik te maken van CER.

Het is dan aan de klant om na te gaan of het contract op het oude adres meegenomen moet worden. In de meeste gevallen kan bij een verhuizing zonder consequenties worden overgestapt. Het is wel raadzaam dit voor de zekerheid na te gaan.

Hou bij een verhuizing wel rekening met eventuele welkomstbonussen die pas bij het einde van het contract worden uitbetaald. Verhuis je zonder het contract mee te nemen dan vervalt vaak ook die bonus of een deel daarvan!

Verhuizing doorgeven aan oude leverancier

Het is bij een verhuizing verstandig om de verhuizing zelf door te geven aan de oude leverancier. De nieuwe leverancier zal het contract op het oude adres immers niet voor jou opzeggen! Komt er een nieuwe bewoner in jou oude huis dan zal deze normaal gesproken een nieuw contract aangaan. De overstap naar deze nieuwe bewoner geeft jou oude leverancier de melding dat je bent verhuisd. Het is echter verstandig hier niet op te vertrouwen en zelf de verhuizing ook door te geven. Je loopt dan niet het risico te moeten betalen voor de nieuwe bewoner als deze niet zelf een contract sluit. Dit geldt zeker als het een huurhuis betreft die mogelijk enige tijd na jou vertrek leeg zal blijven staan. Je kunt dan ook zelf de eind meterstanden opnemen en doorgeven.

Opgemerkt moet worden dat een verhuizing niet altijd op de juiste manier gebruikt wordt. Soms is er geen echte verhuizing maar wil men bijv. snel overstappen of bij de overstap een eigen datum kiezen. Dit kan in de meeste gevallen door te doen alsof het een verhuizing is. Doordat het CER dan niet wordt geraadpleegd is er geen controle op contractbreuk.

Privacy

Het CER is in potentie een geweldig marketing gereedschap; als energie leverancier of verkoper zou je er uit kunnen halen welke contracten op het punt staan te verlopen of welke contracten automatisch worden verlengd (de slapers). Deze klanten zouden dan actief kunnen worden benaderd.

Om dergelijk misbruik te voorkomen is CER alleen beschikbaar voor leveranciers. Dezen mogen het register alleen raadplegen als er al een duidelijke intentie is voor het aangaan van een contract. Om dit laatste te controleren wordt bijgehouden hoe veel opvragingen elke leverancier doet en tot hoeveel overstappers dit uiteindelijk leidt. Als in verhouding meer opvragingen gedaan worden per overstap dan gemiddeld in de markt, dan wordt de leverancier hier op aangesproken. In het uiterste geval kan toegang tot CER (tijdelijk) worden ontzegd.