fbpx

Regiotoeslag gas

De landelijke netbeheerder Gas Transport Services (GTS) verzorgt het transport van gas door het hoofdleidingen netwerk in Nederland. Op regionaal nivo zijn de netbeheerders verantwoordelijk voor het transport naar de individuele afnemers.

Voor het transport door de hoofdleidingen wordt door GTS een tarief in rekening gebracht. Dit tarief is afhankelijk van de afstand die het gas moet afleggen door de leidingen. Doordat het meeste gas wordt opgewekt in Slochteren (Groningen) wordt dit punt als beginpunt van het transport beschouwd. Hoe verder het punt van Slochteren ligt hoe hoger het tarief.

Gas Ontvangst Station (GOS)

In het transport netwerk zijn landelijk ca. 300 afname punten waar het gas overgaat van de hoofdleiding van GTS naar de regionale leidingen van de netbeheerders. Deze afnamepunten worden Gas Ontvangst Station (GOS) genoemd. Elke gas aansluiting ontvangt gas vanuit de GOS van het deel van het regionale transport netwerk waarmee het verbonden is.

Voor de eenvoud is het land onderverdeeld in 10 regio’s met elk een eigen tarief. Dit tarief bestaat een vergoeding voor alle niet olieprijs afhankelijke kosten en wordt de regiotoeslag genoemd. Omdat het gaat om een regio afhankelijke toeslag wordt de regiotoeslag ook wel regiocomponent genoemd. Elke gasaansluiting is ingedeeld in een regio. De regio waarin een aansluiting valt wordt bepaald door de regio waarin de GOS ligt waarmee het deel van de regionale netwerk wordt gevoed.

GasTerra

GasTerra brengt de regiotoeslag in rekening bij de leveranciers van de gas aansluitingen. De leveranciers rekenen dit uiteindelijk weer door via het tarief aan de afnemers. Het is overigens niet verplicht voor de leveranciers om de kosten door te rekenen. Vanwege concurrentie overwegingen (belang bij het werven of behouden van klanten in een bepaalde regio) houden een aantal leveranciers een eigen regiotoeslag aan. GasTerra zal uiteraard het gebruikelijke tarief wel in rekening brengen bij deze leveranciers.

Het gas tarief aanbod van een leverancier is meestal een basisprijs gebaseerd op de regio met de laagste regiotoeslag; Noord Nederland voornamelijk Groningen, Friesland en deels Drenthe, Gelderland, Overijssel en voor een klein stukje Flevoland. Dit wordt aangeduid als Regio 4. Het tarief wordt daar meestal op 0 gesteld (de regiotoeslag van Regio 4 wordt dan bij de basisprijs van het gas opgeteld en afgetrokken van het tarief in de overige regio’s). De overige regio’s hebben daar boven dus een toeslag, de betreffende regiotoeslag moet dus nog bij de basisprijs worden opgeteld. Het hoogste tarief heeft Zeeland (Regio 2).