De Terugleversubsidie als vervanger voor Saldering regeling

Bij kleinverbruikers is de huidige saldering regeling bij opwekken van elektriciteit een groot succes. Bij deze regeling worden de energiebelastingen over de verbruikte hoeveelheid elektriciteit verrekend met die over de opgewekte hoeveelheid elektriciteit.

Het opgewekte vermogen door zonnepanelen is bij kleinverbruikers sinds 2011 sterk toegenomen. De kosten per vermeden hoeveelheid CO2 zijn echter hoog vergeleken met meer grootschaliger projecten. Daarnaast werkt de regeling ook verstorend voor de elektriciteitsmarkt. Consumenten worden niet geprikkeld om het verbruik te optimaliseren door op piek momenten minder elektriciteit te gebruiken. Een aan het net geleverde hoeveelheid energie kan immers op elk moment tegen dezelfde vergoeding weer worden opgenomen. De overheid is dan ook van mening dat het op deze manier inzetten van subsidies niet effectief en te duur is.

Saldering regeling te duur

Vanaf 2020 wordt daarom de saldering regeling voor terug geleverde energie door consumenten vervangen door een nieuwe regeling, de Terugleversubsidie. De energieleverancier vergoedt voor de aan het net geleverde elektriciteit daarbij de kale energieprijs zonder belastingen. De overheid betaald per kWh elektriciteit wat aan het net wordt geleverd een vergoeding, de Terugleversubsidie.

Met deze regeling krijgt de overheid de mogelijkheid om te sturen door het aanpassen van het subsidiebedrag. Met de huidige saldering regeling is dit niet mogelijk. De insteek voor de subsidie is dat zonnepanelen in ca. 7 jaar zichzelf moeten terug verdienen. Als in de toekomst zonnepanelen goedkoper worden en-/of de opbrengst toeneemt, zal de subsidie omlaaggaan. Doordat de prijzen continue dalen en opbrengsten hoger worden is het aannemelijk dat de subsidie over de tijd steeds lager zal worden. Een terug verdientijd van 7 jaar zal dan wel eens veel langer kunnen worden.

Hoe groot de invloed van de nieuwe regeling is hangt af van hoe groot het deel is van de elektriciteit wat wordt opgewekt en niet direct gebruikt. Te verwachten is dan ook dat het met name negatief zal uitpakken voor mensen die overdag, wanneer de meeste zonne-energie wordt opgewekt, niet thuis zijn.

De Slimme Energiemeter

De slimme energiemeter heeft voor verbruik en terug levering gescheiden telwerken. Er kan dus altijd precies worden nagegaan hoeveel elektriciteit er aan het net is geleverd en op een later tijdstip weer aan is onttrokken. De Terugleversubsidie kan dan ook prima worden verrekend voor huishoudens met een slimme meter. Bij conventionele energie meters loopt de meter terug als meer elektriciteit wordt opgewekt dan gebruikt. Zodra er weer meer gebruikt wordt dan opgewekt gaat de meter weer oplopen. Een conventionele meter saldeert dan ook automatisch. Het is niet na te gaan hoeveel elektriciteit er in het net is geleverd en op later moment weer uitgehaald. De Terugleversubsie zal voor die situaties dus niet kunnen werken.

Dit is ook de reden waarom veel mensen hun conventionele meter niet willen laten vervangen door een slimme meter. Het plaatsen van een slimme meter is op dit moment nog niet verplicht. Dit zal een ongelijke situatie tussen consumenten met en zonder slimme meter veroorzaken. Met het oog op deze nieuwe subsidieregeling wordt onderzocht of het plaatsen van een slimme meter verplicht te stellen is.