Grootverbruiker of kleinverbruiker van energie

Aansluitingen worden bij zowel elektriciteit als gas onderverdeeld in kleinverbruik- en grootverbruik. Deze indeling is o.a. van belang voor de rechtsbescherming van de verbruiker en de mogelijkheid om te kunnen onderhandelen over de leveringsvoorwaarden.

Elektriciteit

Voor elektriciteit is de grens van klein- naar grootverbruik gelegd op de aansluitwaarde van 3 x 80 Ampère. Als een aansluiting een hogere aansluitwaarde heeft dan 3 x 80 Ampère dan is dat grootverbruik, in alle andere gevallen kleinverbruik.

De aansluitwaarde geeft aan hoeveel energie er maximaal op elk moment kan worden afgenomen. Dit zegt overigens niets over het werkelijke verbruik. De kwalificatie grootverbruik houdt dus niet automatisch in dat het verbruik ook groot is; Een bedrijf met machines die gedurende een korte tijd, bij het inschakelen, een groot piekvermogen hebben zal een aansluitwaarde hebben die deze piekbelasting minimaal aankan. In dat geval zal het energie verbruik het grootste deel van de tijd ver onder deze maximale waarde zijn. Het kan daarom voorkomen dat aansluitingen met een niet al te hoog totaal verbruik toch als grootverbruik worden aangemerkt.

Gas

Voor gas was er tot 1 juli 2011 bepaald dat een aansluiting grootverbruik was als er meer dan 170.000 m3 gas per jaar werd verbruikt. In de praktijk bleek dat een lastige grens waarbij aansluitingen soms het ene jaar grootverbruik waren en het volgende kleinverbruik en visa versa. Na 1 juli 2011 is de indeling, net als bij elektriciteit, gebaseerd op de maximale hoeveelheid energie die per tijdseenheid kan worden afgenomen. De grens is daarbij gesteld op 40 m3 per uur (G25), bij meer dan 40 m3 per uur is de aansluiting grootverbruik anders kleinverbruik.

Verschil tussen groot- en klein verbruik

Een energiebedrijf heeft voor het leveren van energie aan kleinverbruikers een vergunning nodig van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Een kleinverbruiker wordt hierdoor beter beschermd dan een grootverbruiker waarvoor dit niet geldt. Een grootverbruiker kan met leveranciers onderhandelen over de leveringsprijs en andere voorwaarden. Verder mag een grootverbruiker voor gas zelf de programma verantwoordelijkheid voeren over haar verbruik of dit uitbesteden aan een programma verantwoordelijke naar keuze.

Een grootverbruiker zal over het algemeen maandelijks worden afgerekend door de energieleverancier op het werkelijke verbruik. Vaak ontvangt een grootverbruiker een apart factuur van de netbeheerder voor de netwerkkosten. Bij kleinverbruikers zal dit vrijwel altijd een gecombineerd factuur zijn wat door de leverancier wordt verstuurd.

Een kleinverbruiker zal meestal maandelijks een voorschot betalen en jaarlijks worden afgerekend waarbij de voorschotten worden verrekend. Bij kleinverbruik wordt nog de opdeling naar zakelijk en consument gemaakt. Deze indeling is van belang voor de opzegvergoeding bij voortijdig beëindigen van een contract. Voor consumenten is deze opzegvergoeding gemaximeerd door de overheid, voor zakelijk niet.