fbpx

Heffing Opslag Duurzame Energie – ODE

Per 1 januari 2013 is een nieuwe belastingheffing op verbruik van aardgas en elektriciteit ingevoerd, de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE).

Deze heffing is een toeslag op elke verbruikte kWh elektriciteit en m3 gas. Net als bij de Regulerende Energie Belasting (REB) is ook deze belasting ingedeeld in staffels van verbruik. Over deze heffing wordt ook nog 21% BTW geheven waardoor er sprake is van het dubieuze heffen van belasting over belasting.

Voor 2013 t/m 2018 zijn de tarieven;

ODE Staffels elektriciteit 2013 – 2018 excl. 21% BTW
Staffel van t/m. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 0 kWh 10.000 kWh 0,0011 0,0023 0,0036 0,0056 0,0074 0,0114
2 10.000 kWh 50.000 kWh 0,0014 0,0027 0,0046 0,0070 0,0123 0,0189
3 50.001 kWh 10 miljoen kWh 0,0004 0,0007 0,0012 0,0019 0,0033 0,0050

 

ODE Staffels Gas 2013 – 2018 excl. 21% BTW    
Staffel van t/m. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 0 m3 170.000 m3 0,0023 0,0046 0,0074 0,0113 0,0159 0,0244
2 170.000 m3 1 miljoen m3 0,0009 0,0017 0,0028 0,0042 0,0074 0,0114
3 1 miljoen m3 10 miljoen m3 0,0003 0,0005 0,0008 0,0013 0,0027 0,0041
3 10 miljoen m3 0,0002 0,0004 0,0006 0,0009 0,0013 0,0020

De Wet Opslag Duurzame Energie werd op 29 november 2012 aangenomen door de Tweede Kamer met instemming van SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en SP. Op 18 december 2012 werd de wet ook door de eerste kamer aangenomen waarbij alleen de PVV fractie tegen stemde.

Sluipende invoering

Kijkend naar het initieel lage tarief dat in de jaren snel oploopt, lijkt het erop dat men de heffing zonder al te veel publiciteit heeft willen invoeren. Voor een gemiddeld huishouden ging deze nieuwe heffing in 2013 immers om slechts ca. € 9 a € 10 per jaar. In 2014 werd dit echter al ruim het dubbele en in 2016 liep dit op tot € 48. Voor 2018 is dit weer verdubbeld tot maar liefst € 104. Opvallend ook is dat de heffing op gas hoger is dan op elektriciteit. Dit terwijl de opbrengst van de heffing m.n. ten goede zal komen aan investeringen in duurzame elektriciteit.

Stimulering Duurzame Energieproductie

Het kabinet Rutte 2 heeft als doelstelling om in 2020 het aandeel duurzame energie in de totale energievoorziening te verhogen naar minimaal 16%. Het idee om alle energieverbruikers via de ODE heffing hieraan te laten mee betalen komt van het kabinet Rutte 1.

De opbrengsten van de ODE heffing worden gebruikt om investeringen in duurzame energie productie te stimuleren. De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt hiermee gefinancierd. Ondernemers die energie produceren en daarbij het milieu niet of nauwelijks belasten komen in aanmerking voor de SDE+ subsidie. De subsidie is een bedrag per hoeveelheid opgewekt vermogen. Dit bedrag is het verschil tussen de inkoop prijs van grijze energie en de kostprijs van de duurzaam opgewekte energie (afhankelijk van het type energie). In feite worden hiermee dus de extra kosten voor duurzame energie tov grijze energie vergoed.

Vanaf 4 april 2013 kan deze subsidie worden aangevraagd. Doordat de opbrengst van de ODE heffing (excl. de BTW daarover) in het SDE+ fonds komt is gewaarborgt dat de opbrengsten alleen gebruikt kunnen worden voor subsidies op investeringen in duurzame energie productie. Dit in tegenstelling tot de opbrengsten van de REB heffing waarvan het grootste deel verdwijnt in de reguliere begroting.

De SDE+ subsidie kan worden aangevraagd totdat het beschikbare bedrag (voor 2018 € 6 miljard) volledig is toegewezen.