fbpx

Regulerende Energie Belasting (REB)

In 1996 is de Regulerende Energie Belasting (REB) ingevoerd. Vanaf 2004 wordt deze belasting officieel Energie Belasting (EB) genoemd. Onder EB valt sinds 2013 ook de Opslag Duurzame Energie (ODE). Om het onderscheid te kunnen maken tussen REB en ODE blijven we hier voor dit deel van de EB spreken over REB.

Het doel van de REB was kosten neutraal het stimuleren van efficiënter omgaan met energie en het nemen van energiebesparende maatregelen. Doordat de kostprijs van energie wordt verhoogd wordt men bewuster van het energieverbruik en zullen investeringen in energiebesparende maatregelen eerder uit kunnen. De opbrengst van deze heffing werd in eerste instantie gebruikt om andere belastingen te verlagen.

Staffels en Heffingskorting

REB is een bedrag dat per kWh elektriciteit of m3 gas wordt geheven. De heffing tarieven zijn ingedeeld in staffels die achtereenvolgens in een jaar kunnen worden doorlopen. Na elk jaar begin je weer opnieuw. De meeste particuliere gebruikers zullen binnen de eerste staffel (tot 10.000kWh elektriciteit of 170.000m3 gas) blijven. Om zakelijk gebruik te ontzien hebben de hogere staffels steeds lagere tarieven.

Als compensatie voor consumenten is er een heffingskorting ingevoerd. Dit is een vast bedrag wat in mindering gebracht wordt voor elke elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie. Een aansluiting heeft een verblijfsfunctie als het er mensen kunnen verblijven, dat kan bijvoorbeeld een huis of een kantoor zijn maar niet een opslagruimte. Ook moet er daadwerkelijk energie verbruikt worden.

Opbrengst REB

De REB werd ingevoerd als een belasting neutrale belasting. De opbrengst werd gebruikt om andere belasting te verlagen. Het idee was mensen zelf invloed te kunnen laten uitoefenen op de kosten door minder energie te gebruiken. Het idee van de “vervuiler die betaald” dus.

Inmiddels zijn de tarieven diverse malen verhoogd en de heffingskorting verlaagd. Ook is de koppeling met andere belastingen is losgelaten. De opbrengst van de EB over 2016 was 5,0 miljard euro, ruim 10% meer dan in 2015. Het aandeel van REB in het totaal bedrag van EB was ca. 4,5 miljard euro. De ODE heffing zal in 2018 naar verwachting 1 miljard euro opleveren en in 2020 doorgroeien naar 2,3 miljard euro.

Over de EB wordt ook nog 21% BTW geheven waardoor belasting over belasting wordt geheven. Dit levert nog eens ca. 1 miljard euro per jaar op.

Tarieven

In onderstaande tabel zijn de tarieven voor REB over 2018 opgenomen. Voor laadpalen, glastuinbouw en afnemers die vallen onder de postcoderoos regeling gelden andere tarieven.

REB Staffels elektriciteit 2018

Staffel van kWh t/m. kWh excl. BTW incl. BTW
1 0 10.000 0,10458 0,12654
2 10.001 50.000 0,05274 0,06382
3 50.001 10 miljoen 0,01404 0,01699
4 zakelijk 10 miljoen 0,00057 0,00069
Niet zakelijk 0.00116 0,00140
REB Staffels gas 2018

Staffel van m3 t/m. m3 excl. BTW incl. BTW
1 0 170.000 0,26001 0,31461
2 170.001 1 miljoen 0,06464 0,07821
3 1 miljoen 10 miljoen 0,02355 0,02850
4 10 miljoen 0,01265 0,01531

De heffingskorting bedraagt €373,33 per jaar incl. BTW (€308,54 excl. BTW).