Salderen van teruggeleverde elektriciteit
DeEnergieGids.nl
Hoeveel gaat u besparen op energie?

Salderen van teruggeleverde elektriciteit

Het gebruik van zonnepanelen wordt steeds populairder bij particulieren, de reden daarvoor is dat het door het salderen van de opgewekte met de verbruikte elektriciteit al snel voordelig is. Door elektriciteit terug te leveren aan het elektriciteits net kan een particulier opgewekte elektriciteit 1 op 1 verrekenen met verbruikte elektriciteit. Dit wordt salderen genoemd. Tot 5.000 kWh moet het energiebedrijf de teruggeleverde elektriciteit salderen met het verbruik tot maximaal de hoogte van het verbruik. Daarboven geld een terugleververgoeding die de energie leverancier zelf vaststeld, dit bedrag moet wel redelijk zijn.

Salderen is met name voordelig omdat dit ook geldt voor de energiebelasting (REB) die het grootste deel van de kosten per kWh uitmaakt. Voor 2014 is dit voor de eerste 10.000 kWh 14,3 cent per kWh terwijl de kale energie prijs slechts rond de 7 cent per kWh ligt.
Als compensatie voor de energiebelasting is er de heffingskorting van € 385,53. Deze heffingskorting is onafhankelijk van het werkelijke verbruik, bij teruglevering zal deze korting dan ook niet lager worden.

Salderen kan alleen tot de hoogte van het eigen verbruik, als er meer is terug geleverd dan verbruikt dan kan het meerdere niet worden gesaldeerd. Er wordt dus geen energiebelasting verrekend over de elektriciteit die meer is teruggeleverd dan verbruik. Over dit meerdere moet de energieleverancier een terugleververgoeding betalen. Deze terugleververgoeding is meestal gelijk aan de kale energie prijs maar sommige leveranciers vergoeden een lagere prijs. Overigens is de terug geleverde hoeveelheid energie meestal niet gelijk aan de hoeveelheid opgewekte energie; Alleen het saldo van opgewekte, minus op dat moment gebruikte energie, wordt terug geleverd aan het net. De opgewekte energie die op het zelfde moment verbruikt  wordt op dezelfde aansluiting telt dus niet mee als terug geleverde energie.

Eisen om te mogen salderen

Om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van het verrekenen van de energiebelasting zijn er een aantal eisen aan het salderen gesteld. Deze houden in dat alleen voor eigen gebruik mag worden gesaldeerd; de teruggeleverde elektriciteit moet worden teruggeleverd via dezelfde aansluiting als waarmee energie wordt geleverd. Bij zonnepanelen houdt dit dus in dat de panelen op het eigen dak moeten liggen.
Verder moet de aansluiting een kleinverbruikers aansluiting zijn (aansluitwaarde tot 3x80A).

Onder bepaalde voorwaarden is het, met de postcoderoos regeling, mogelijk (deels) energiebelasting te salderen zonder dat de opwek capaciteit ook daadwerkelijk geïnstalleerd is op de zelfde locatie als waar het verbruik plaatsvind.

Rekenvoorbeelden;

Uitgangspunt in de rekenvoorbeelden zijn onderstaande fictieve tarieven;
Energiebelasting: 14,3 cent per kWh
Kale energie prijs: 7 cent per kWh
Terugleververgoeding: 6 cent per kWh

NB. In de berekeningen word alleen uitgegaan van de leveringsprijs van elektriciteit en de energiebelasting daarover.

Voorbeeld 1 - Uitgangssituatie

Verbruik 3.000 kWh per jaar, geen teruglevering. De volledige 3.000 wordt tegen de kale energieprijs plus energiebelasting in rekening gebracht; 3.000 kWh x (€0,07 + €0,143) = €639

Voorbeeld 2 - Meer verbruik dan opgewekt

Verbruik is 3.000 kWh per jaar, met zonnepanelen wordt 2.500 kWh opgewekt; de volledige 2.500 opgewekte energie mag worden gesaldeerd. Het verschil van 500 kWh (3.000 kWh verbruikt - 2.500 kWh teruggeleverd) wordt in rekening gebracht voor 500 kWh x (€0,07 + €0,143) = €106,50

In deze situatie is er ten opzichte van de uitgangssituatie in voorbeeld 1 €639 - €106,50 = €532,50 bespaard door het gebruik van de zonnepanelen.

Voorbeeld 3 - Minder verbruik dan opgewekt

Verbruik 3.000 kWh per jaar, met zonnepanelen wordt nu 4.000 kWh opgewekt; de eerste 3.000 kWh mag worden gesaldeerd er wordt dus geen elektriciteitskosten in rekening gebracht. De resterende 1.000 kWh wordt teruggeleverd en vergoed op basis van de terugleververgoeding van 1.000 kWh x €0,06 = €60 euro. De eerste 3.000 kWh leverden dus 21,3 cent per kWh op terwijl de laatste 1.000 kWh slechts 6 cent opleveren.

Voorbeeld 4 - Meer opgewekt dan mag worden gesaldeerd

Verbruik is 6.000 kWh per jaar, met zonnepanelen wordt 7.500 kWh opgewekt. Salderen mag tot de eerste 5.000 kWh over de resterende 1.000 kWh moet het normale leveringstarief worden betaald terwijl over het niet gesaldeerde deel van de teruggeleverde elektriciteit, 7.500 kWh – 5.000 kWh = 2.500 kWh, slecht de terugleververgoeding wordt vergoed. De energiebelasting mag verrekend worden over het volledige verbruik van 6.000 kWh.
Leveringskosten; 1.000 kWh x €0,07 = €70
Vergoeding voor de niet gesaldeerde teruglevering 2.500 kWh x €0,06 = €150

In rekening gebracht dus de leveringskosten minus de vergoeding voor het niet gesaldeerde deel van de teruglevering; €70- €150 = -€80

Conclusie

Het zelf opwekken van elektriciteit is vooral voordelig omdat de energiebelasting verrekend kan worden. Zodra er meer opgewekt wordt dan gebruikt vervalt over het meerdere het voordeel van het verrekenen van de energiebelasting. Het is dan ook meestal niet verstandig meer opwek capaciteit te installeren dan zelf gebruikt zal worden.
 

Klik hier om alle Energieprijzen te vergelijken

Deze pagina is het laatst bewerkt op 21-3-2014 om 18:34