fbpx

Stamgegevens van een aansluiting

Bij het overstappen naar een andere energie leverancier heeft de nieuwe leverancier bepaalde gegevens van de aansluiting nodig. Met deze gegevens kan de nieuwe leverancier o.a. het periodieke voorschot bepalen en inschatten hoeveel energie voor welke momenten ingekocht moet worden.

Deze gegevens worden via het Centraal aansluitregister (C-AR) automatisch opgeleverd en worden stamgegevens genoemd. De stamgegevens worden per aansluiting opgeleverd. Als met zowel elektriciteit als gas wordt overgestapt, dan zullen voor beide aansluitingen afzonderlijk stamgegevens worden opgeleverd.

Het opleveren van stamgegevens gebeurd behalve bij het overstappen op elk moment dat de stamgegevens veranderen. De huidige leverancier krijgt dan de stamgegevens opnieuw aangeleverd en kan aan de hand daarvan bepalen of er actie nodig is. Zo zal het in sommige gevallen nodig zijn om tussentijds af te rekenen, bijv. als de aansluiting is verzwaard (hogere capaciteit) of de elektriciteitsmeter is vervangen of omgezet van enkel naar dubbel tarief (of andersom).

In de praktijk zullen de stamgegevens van de meeste aansluitingen minimaal eens per jaar veranderen omdat het standaard jaarverbruik ook onderdeel is van deze gegevens. Bij de jaarlijkse meter opname wordt aan de hand van het actuele verbruik een nieuw standaard jaarverbruik berekend door de netbeheerder.

Aangeleverde stamgegevens

Hieronder een overzicht van de belangrijkste gegevens die onderdeel uitmaken van de stamgegevens;

De datum vanaf wanneer de nieuwe gegevens geldig worden

Het standaard jaarverbruik
Het verwachte energie verbruik voor het lopende jaar gebaseerd op het historische verbruik van de aansluiting. Bij elke officiële meter opname wordt het standaard jaarverbruik opnieuw geschat aan de hand van de meest recente verbruiksgegevens.

De manier van opname
Hierin wordt aangegeven wat voor type meter er aanwezig is en de frequentie van uitlezen. De mogelijkheden zijn; Continu bemeten, Onbemeten, Jaarlijks aflezen, Maandelijks aflezen, Slimme meter (op verzoek uit te lezen).

Het profiel van de aansluiting
Het profiel geeft globaal weer wat de verwachte verdeling is van het energie verbruik over de dag. Uit het profiel kan ook (in geval van elektriciteitsaansluiting) worden afgeleid er wordt afgerekend op enkel of dubbel tarief. Bij dubbel tarief is ook te zien of er sprake is van nacht of avond tarief. Bij avondtarief gaan de daluren op gewonde werkdagen al in vanaf 21:00, bij nachttarief pas vanaf 23:00.

Het afrekenmoment
De maand waarin normaal gesproken de jaarafrekening plaatsvindt. Met de komst van de slimme energie meter vervalt het vaste afrekenmoment meer en meer. Bij een overstap naar een nieuwe leverancier wordt er dan meestal voor gekozen om de jaarafrekening te versturen op de datum waarop is overgestapt.

Het netgebied waarin de aansluiting zich bevind

Dit is belangrijk voor gas aansluitingen. Het netgebied waarin de gas aansluiting zich bevind bepaald in welke regio deze zich bevindt. De regio bepaald de regio toeslag, een vergoeding per verbruikte m3 gas. De hoogte van de regio toeslag is afhankelijk van de afstand t.o.v. het belangrijkste gaswinpunt in Nederland; Slochteren.

Verblijfsfunctie
De verblijfsfunctie zoals deze is geregistreerd bij de netbeheerder (de leverancier is verantwoordelijk voor de juiste gegevens). De verblijfsfunctie bepaald of een aansluiting in aanmerking komt voor (een deel van) de heffingskorting ter compensatie van de regulerende energiebelasting (REB).

De meetverantwoordelijke
Het meetbedrijf dat verantwoordelijk is voor het uitlezen van de meter.

De programma verantwoordelijke (elektriciteit) / shipper (gas)
De programmaverantwoordelijke (PV) probeert de vraag en aanbod van elektriciteit zo goed mogelijk af te stemmen op het verwachte verbruik van de klanten van een bepaalde leverancier. De shipper zorgt ervoor dat op een bepaald enthttps://www.deenergiegids.nl/overstappen/marktpartijen/rypunt in het gasnet voldoende gas wordt ingebracht voor de afnemers van een bepaalde leverancier.

De Capaciteitstarief code
Code die door de netbeheerder wordt toegewezen aan een aansluiting om daarmee de netkosten te kunnen afrekenen. De leverancier heeft deze code nodig als de aansluiting volgens leveranciersmodel is geswitcht. De netkosten worden dan door de leverancier bij de afnemer in rekening gebracht. De netbeheerder factureert later deze kosten aan de leverancier. De code bepaald welk dagtarief voor netkosten de leverancier in rekening moet brengen en moet afdragen aan de netbeheerder.

Fysieke capaciteit
De aansluitwaarde van de aansluiting. Dit bepaald hoeveel elektriciteit of gas er per tijdseenheid maximaal kan worden afgenomen.

Verbruikstype
Groot- of kleinverbruik.

Fysieke status
Hier wordt de actuele technische status van een aansluiting weergegeven. De mogelijke waarden zijn; in aanleg, in bedrijf (IBD), uit bedrijf (UBD), gesloopt (SLP).